Nasi w Kuwejcie

Pierwsi polscy programiści pojechali do Kuwejtu już w 1979 r. Zostali oni zaangażowani przez " Metronex".

Pierwsi polscy programiści pojechali do Kuwejtu już w 1979 r. Zostali oni zaangażowani przez " Metronex".Jak twierdzi z-ca dyr. ds. ekonomicznych - Wojciech Ostrowski( Życie Gospodarcze nr 3/92) - wyparli oni bardzo szybko z tego rynku Anglików i Amerykanów. W okresie prosperity obroty "Metronexu" za sprzedaż tych usług wyniosły 2-2,5 mln USD. Biznes - dla firmy - zaczął jednak wkrótce podupadać za sprawą tychże polskich programistów. Zaczęli oni bowiem zawierać kontrakty indywidualne, bez pośrednictwa "Metronexu". Przed wojną w Zatoce już wszyscy polscy programiści pracowali w Kuwejcie na indywidualnych kontraktach. Można przypuszczać, że - jak na programistów przystało - potrafili sobie wyliczyć, ile tracą na pośrednictwie firmy.


TOP 200