Narzędzie dla doradcy finansowego

Consorg stworzy ogólnopolską sieć partnerów sprzedających jej oprogramowanie do wspomagania zarządzania.

Consorg stworzy ogólnopolską sieć partnerów sprzedających jej oprogramowanie do wspomagania zarządzania.

Pod koniec ub.r. nastąpiło połączenie dwóch katowickich firm informatycznych - Zakładu Doradztwa Organizacyj- nego i Zastosowań Informatyki Consorg i Optima Sys-tem. Nowa firma zachowa- ła nazwę Consorg. Obie tworzyły systemy analityczne i wspomagania podejmowania decyzji. Natomiast ich założyciele - odpowiednio Rajmund Szary i Zbigniew Twardowski - współpracowali ze sobą od ponad 10 lat. Obaj w latach 80. byli pracownikami Zakładu Badań Ekonomicznych Metekon w Katowicach, stanowiącego zaplecze organizacyjne i informatyczne dla zakładów metali nieżelaznych.

Nowe rynki

Tradycyjnym dla Consorg rynkiem jest Śląsk, a klientami - zakłady przetwórstwa metali nieżelaznych i zakłady energetyczne. "Dzisiaj ok. 80% naszych obrotów pochodzi od tych dwóch grup klientów" - mówi Rajmund Szary, prezes zarządu Consorg sp. z o.o. Przedstawiciele firmy nie zamierzają na razie otwierać oddzia-łów poza Katowi-cami. Planują jednak stworzenie sieci partnerów w całej Polsce. Firma podpisała już umowę na sprzedaż swoich rozwiązań z jedną z między-narodowych firm doradczych. Kierownictwo Consorg nie chce jednak na razie zdra- dzić jej nazwy. Prowadzone są również rozmowy o współ-pracy z jednym z dużych, polskich producentów oprogramowania.

Łączny obrót firm Consorg i Optima System za ubiegły rok wyniesie ok. 2 mln zł. W tym roku sprzedaż ma wzrosnąć o ok. 50%. Firma zamierza bowiem rozszerzyć działalność na inne branże, m.in. farmaceutyczną i dystrybucyjną. "Przygotowujemy już odpowiednie rozwiązania. Zdobywamy także niezbędną wiedzę na temat nowych klientów" - tłumaczy Zbigniew Twardowski, dyrektor ds. technologii w Consorg sp. z o.o.

Wygoda kontrolera

Oferowany przez Consorg system Optima Controling składa się z trzech modułów: kreatora hurtowni danych, samej hurtowni i aplikacji klienckiej. Ostatni moduł można dodatkowo wzbogacać o systemy ekspertowe firmy AITech, której współzałożycielem był Zbigniew Twardowski. Dane transakcyjne pobierane są za pomocą opracowanego przez Consorg oprogramowania do importu danych. Umożliwia ono pobranie danych praktycznie z każdego źródła. "Jeżeli klient nie zna struktury swoich baz transakcyjnych, zazwyczaj stosujemy import danych w plikach tekstowych" - tłumaczy Zbigniew Twardowski. Kreator umożliwia stosunkowo proste przygotowanie struktury hurtowni. Standardowo stosowana jest baza danych Oracle'a. Gdy struktura hurtowni jest gotowa, tablice są pobierane przez serwer analityczny, na którym działa oprogramowanie typu OLAP - Microsoft Analysis Services - tworzące "kostki" analityczne i zasilające je danymi.

Z serwerem analitycznym komunikuje się przeglądarka systemu Optima, umożliwiająca prowadzenie wielowymiarowych analiz, prognoz i symulacji. Za jej pomocą kontroler finansowy uzyskuje dostęp do zdefiniowanych wcześniej lub tworzonych ad hoc wskaźników, raportów, wykresów itd. "Dzięki elastyczności w manipulowaniu danymi przeglądarka służy raz jako oprogramowanie do analiz, innym razem zaś do tworzenia planów finansowych czy budżetów o dowolnym stopniu szczegółowości" - zaznacza Zbigniew Twardowski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200