Narzędzie Alcatel-Lucent do monitorowania mobilnych aplikacji

Aplikacje mobilne ewoluują dużo szybciej niż obsługujące je sieci. Alcatel-Lucent wspólnie z Bell Labs stworzył system Wireless Network Guardian 9900, przeznaczony dla operatorów sieci obsługujących aplikacje mobilne, który śledzi ruch i sprawdza, jak każda aplikacja wpływa na pracę sieci.

Zaprezentowane w połowie marca rozwiązanie WNG (Alcatel-Lucent 9900 Wireless Network Guardian; poprzednio znane pod nazwą Project AWARE) jest jedną z pierwszych tego rodzaju platform na świecie.

Aplikacje wprowadzane do telefonów przenośnych obsługują nowe funkcje, które wymagają od sieci coraz większych przepustowości lub możliwości. I tak np. aplikacje typu push-to-talk nie są co prawda "pasmożerne", ale wymieniają ciągle dane z centralą, tak aby użytkownicy mogli na bieżąco komunikować się. Również aplikacje określające lokalizację abonentów (np. rozsyłające dedykowane reklamy), są bardzo wymagające względem sieci.

W nadchodzących latach można się spodziewać prawdziwego wysypu aplikacji mobilnych. Sprzyjają temu różnego rodzaju inicjatywy, takie jak np. Android OS (Google) czy oprogramowanie SDK firmy Apple przeznaczone dla popularnych urządzeń iPhone.

Rozwiązanie WNG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym ostatnio przez operatorów sieci mobilnych. Stosując WNG operatorzy będą mogli wdrażać np. nowe modele rozliczeń abonentów oraz elastycznie zarządzać siecią. Aplikacje, które obciążają intensywnie sieć pakietami (np. wymieniające między sobą pliki), będą mogły być wykrywane i blokowane.

System WNG może śledzić wszystkie rodzaje ruchu IP i sprawdzać, jak duże zasoby sieci są wykorzystywane przez każdą sesję inicjowaną przez abonenta. Wykorzystując takie informacje, operator może rekonfigurować sieć (po to aby lepiej obsługiwała dany rodzaj aplikacji) oraz zapobiegać różnego rodzaju atakom na sieć, mówi Mike Schabel, odpowiedzialny w Alcatel-Lucent za projekt WNG.

Narzędzie Alcatel-Lucent do monitorowania mobilnych aplikacji

Czujnik Alcatel-Lucent 9900 Wireless Network Guardian

W skład system WNG wchodzą czujniki (zbierające informacje)zainstalowane w poszczególnych węzłach sieci i konsoli zarządzania, znajdującej się w centrali operatora. Konsola odbiera od czujników informacje, przechowuje je i analizuje. . Administrator sieci korzystający ze specjalnego interfejsu konsoli, może w każdej chwili rekonfigurować sieć, dołączając do niej np. dodatkowe rozwiązania oferowane zarówno przez Alcatel-Lucent, jak i przez niezależnych dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych i sieciowych (mogą to być zapory czy rozwiązania wykrywające ataki oraz zapobiegające nim).


TOP 200