Narzędzia zarządzające Tivoli

Firma Tivoli (IBM) udostępniła Tivoli Identity Director - oprogramowanie do zarządzania i automatyzowania uprawnień dostępu użytkowników, oraz Tivoli Intrusion Manager.

Firma Tivoli (IBM) udostępniła Tivoli Identity Director - oprogramowanie do zarządzania i automatyzowania uprawnień dostępu użytkowników, oraz Tivoli Intrusion Manager - oprogramowanie do filtrowania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i powiadamia administratorów sieci o ryzyku wystąpienia zagrożeń.

Tivoli rozszerzyła także oprogramowanie uwierzytelniania dla e-biznesu - Policy Director - na aplikacje biznesowe WebSphere, SAP, BroadVision i BEA Software.

Identity Director może wspomagać automatyczne tworzenie kont użytkowników, zapewnianie im zasobów sieciowych oraz usuwanie kont użytkowników. Oprogramowanie to instalowane jest na serwerze, a dostarczane z bazą danych zgodną z LDAP oraz modułami agentów Tivoli rezydującymi w sieci i wspomagającymi proces udostępniania zasobów. Oprogramowanie może być także skonfigurowane do współpracy z inną bazą danych zgodną z LDAP.

Program wywołany, np. z aplikacji działu kadr po założeniu kartoteki nowego pracownika, automatycznie przydzieli niezbędne aplikacje, katalogi, sieć, narzędzia webowe i pocztę elektroniczną - udostępniając je od razu nowemu pracownikowi. Po zwolnieniu lub przeniesieniu pracownika oprogramowanie blokuje natychmiast dostęp do tych zasobów.

Drugi nowy produkt Tivoli, Intrusion Manager, wywodzi się z oprogramowania Tivoli Risk Manager. Udostępnia on użytkownikom centralny punkt do przeglądania i zarządzania zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa pochodzącymi z różnorodnych źródeł. Zapewnia także ocenę podatności sytemu na zagrożenia w skali przedsiębiorstwa, pozwalając na wprowadzanie wyprzedzających zmian w sieci w celu zapobieżenia potencjalnym atakom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200