Narzędzia obiektowe

Rynek narzędzi umożliwiających opracowywanie systemów rozproszonych, do tej pory bardzo konserwatywny, od ok. 2 lat wykazuje stale rosnące zainteresowanie technologią obiektową.

Rynek narzędzi umożliwiających opracowywanie systemów rozproszonych, do tej pory bardzo konserwatywny, od ok. 2 lat wykazuje stale rosnące zainteresowanie technologią obiektową.

Obecnie na środowiska programowe zorientowane obiektowo przypada już ok. 15% wszystkich zakupów, o wartości ok. 320 mln USD. Dominujący dotychczas język programowania C jest w coraz większym stopniu zastępowany przez C++. Języki Smalltalk i CLOS są stosowane rzadziej.


TOP 200