Narzędzia informatyczne wspierające procesy HR

W dzisiejszych czasach pomysłów na procesy HR w organizacji może być wiele. Na rynku istnieje wiele teorii i metod, na bazie których opiera się procesy HR w organizacjach, jednak żadna z nich nie będzie maksymalnie efektywna bez wsparcia odpowiednio dobranego, kompleksowego systemu zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).

Zarządzanie zasobami ludzkimi nigdy nie było łatwe. Jeszcze trudniejsze jest to obecnie, przy wymagającym rynku pracownika. Działy HR, bez względu na wielkość organizacji, w swojej codziennej pracy napotykają wiele wyzwań, takich jak: pozyskanie i utrzymanie kompetentnych pracowników, zarządzanie ich kompetencjami, motywowanie, przeprowadzanie ocen, monitoring realizacji celów, wyznaczenie ścieżek kariery oraz planów szkoleniowych.

Specyfika branży IT niesie za sobą dodatkowe wymagania dla działów HR. Nieustanne zmagania o talenty, zmienne otoczenie biznesowe, galopujący rozwój. Technologie wywodzące się z działów R&D, tworzą nowe stanowiska pracy, które HR musi obsłużyć (jeszcze niedawno nikt nie słyszał o stanowiskach takich jak Inżynier blockchain czy Architekt IoT). Wszystko to wymusza elastyczność narzędzi wykorzystywanych w HR umożliwiających dostosowanie ich do nowych wymagań i zmieniających się procesów.

Zobacz również:

Jednym z bardziej dynamicznych w ostatnich czasach procesów HR jest ocenianie pracownika. Często obserwuje się w organizacjach odchodzenie od oceny rocznej na rzecz udzielania częstych informacji zwrotnych. Dotyczy to gównie oceny efektywności, w której stały monitoring i szybki feedback umożliwiają wprowadzenie w porę działań korygujących. Nie można zapominać jednakże o kompetencjach, których rozwój jest czasami długotrwały i powinien być oparty o wyniki dokładnej diagnozy. Nie ma jednak sensu wykonywać takiej diagnozy zbyt często. Widać też zmianę w podejściu do informacji zwrotnej udzielanej pracownikowi. Coraz częściej odchodzi się od oceny przeszłych zachowań, (czyli feedback'u) na rzecz rozmowy skoncentrowanej wyłącznie na możliwościach zmiany (czyli feedforward). Podczas takiej, mocno strukturalizowanej rozmowy, mówimy wyłącznie o tym, co może sprzyjać dalszemu rozwojowi i osiąganiu celów. Uwzględniając aktualne trendy system zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) powinien umożliwiać:

  • przeprowadzanie różnych form oceny (cele, zadania, kompetencje, talenty)
  • elastyczne modelowanie workflow procesów oceny
  • wykorzystanie wyników oceny w planach rozwoju i decyzjach kadrowych.

Warto zwrócić uwagę także na proces komunikacji pomiędzy organizacją a pracownikami. Czy przeprowadzanie corocznego badania satysfakcji ma sens? Oczywiście, warto czasem usystematyzować zbierane od pracowników informacje, ale konieczne staje się zbieranie informacji „tu i teraz” i to w możliwie najmniej angażujący sposób. Przykładem niech będzie proces onboardingu w którym zebranie informacji zwrotnej od nowo zatrudnionego pracownika ma krytyczny wpływ na efektywność tego procesu. Możliwość opracowania dedykowanego dla danego stanowiska programu adaptacji wykorzystującego mechanizm sond, które zbiorą informację zwrotną po każdym z etapów pozwala znacząco podnieść efektywność takiego procesu.

Ciekawe są także zmiany zachodzące w procesach rekrutacji. Na pytanie „Czy Rekruterów zastąpią roboty? ” można już dzisiaj odpowiedzieć TAK, przynajmniej w wielu standardowych, powtarzających się operacjach. Działania robotów w procesie rekrutacji będą jednak dalej oparte o narzędzia rekrutacyjne, które trzeba będzie opracować, dobrać do danego stanowiska, przetestować. Konieczne zatem jest wsparcie systemu HCM w przygotowaniu testu wiedzy, testu znajomości języka obcego, przeprowadzenia testu talentów, czy testu kompetencji. Dopiero w oparciu o wyniki uzyskane przez kandydata z testów, jego wypełniony formularz aplikacyjny i CV czy też kwerendę po portalach społecznościowych robot będzie mógł przeprowadzić proces wstępnej selekcji. Czy ostateczną decyzję będzie podejmował człowiek – odpowiedź poznamy pewnie za parę lat gdy zakończa się prace badawcze nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych.

Więcej o narzędziach informatycznych wspierających procesy IT opowie Wojciech Mularski podczas swojej prezentacji na konferencji Zarządzanie Zespołami IT, już 6-7 lutego 2018 w Warszawie.

Autor: Wojciech Mularski, ekspert Pionu Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Asseco Data Systems SA

Narzędzia informatyczne wspierające procesy HR


TOP 200