Narzędzia do raportu

Zgromadzenie danych w jednym miejscu po to, by poddać je analizie, to tylko połowa sukcesu. Ciągi liczb trzeba jeszcze umieć przekształcić tak, aby przedstawiały wartość informacyjną.

Zgromadzenie danych w jednym miejscu po to, by poddać je analizie, to tylko połowa sukcesu. Ciągi liczb trzeba jeszcze umieć przekształcić tak, aby przedstawiały wartość informacyjną.

Zbudowanie najwspanialszej nawet hurtowni danych nie oznacza automatycznie, że firma może osiągać z niej wymierne korzyści biznesowe. Przetworzenie zgromadzonych danych w taki sposób, by można je było zaprezentować w czytelny sposób jest procesem nieporównywalnie trudniejszym. Chodzi oczywiście nie o wizualną estetykę raportów, ale o taki dobór ich zawartości informacyjnej, by kilka wykresów czy jedna tabelka z liczbami pozwalała w lot zrozumieć naturę zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. Niestety, często okazuje się, że aby osiągnąć tak określony efekt, analiza informacji pochodzących z hurtowni nie wystarczy i konieczne jest sięganie bezpośrednio do danych rozproszonych w różnych systemach transakcyjnych. Jak się do tego zabrać?

Problem z integracją

Większość narzędzi do raportowania może kierować zapytania jednocześnie do baz danych różnych producentów. Problem polega na tym, że czasami trzeba połączyć informacje z różnych baz, np. wybierając te same informacje dotyczące danego klienta z systemów: magazynowego, finansowego i CRM.

Jednym z bardziej elastycznych narzędzi do konsolidacji danych z różnych środowisk transakcyjnych jest pakiet Liquid Data firmy Bea Systems. Narzędzie to może korzystać z niemal dowolnego źródła danych - od systemów bazodanowych dostępnych za pośrednictwem JDBC, przez usługi Web czy pliki XML, po wszelkiego typu pliki tekstowe. Oprogramowanie optymalizuje zapytania kierowane do poszczególnych systemów, a następnie konsoliduje wyniki i przechowuje je w lokalnej bazie danych. Do konstruowania kwerend można użyć wygodnego projektanta zapytań wykorzystującego XML Query. Brak tu jednak wygodnego "projektanta" raportów - Liquid Data udostępnia jedynie prosty dokument XML, który po odpowiednich transformacjach (np. za pomocą XSLT) może być następnie opublikowany w portalu.

W przypadku produktu Crystal Enterprise część raportująca to rozbudowany serwer aplikacyjny. System ten może działać jako zestaw "samodzielnych" serwerów, które w razie potrzeby mogą łączyć się w klaster, aby szybko utworzyć rozbudowany raport, np. na koniec okresu rozliczeniowego. W podobny sposób działają także inne narzędzia raportujące - dysponują własnym motorem, który gromadzi (agreguje) dane z różnych źródeł, a dopiero potem generuje na ich podstawie raport. Tak więc trzeba uważać, by w momencie gdy korzysta się z wielu różnych źródeł, zbyt nie obciążyć komputera tworzącego raport.

Większość narzędzi do konstruowania raportów oferuje bardzo podobne możliwości. Projektant określa, jakie elementy mają się znajdować w poszczególnych sekcjach raportu, rozplanowuje układ pól itp. Ponadto może definiować wyrażenia czy ich grupy, które będą generowane w momencie tworzenia raportu.

Narzędzia dla budowniczych

Narzędzia do raportu

Crystal Analysis to zarówno narzędzie do projektowania raportów wykorzystujących OLAP, jak i środowisko pracy dla analityka. Konstrukcja rozbudowanych raportów sprowadza się do pogrupowania kilku kwerend.

Narzędzia do raportowania można zwykle osadzać wprost w kodzie aplikacji. Niemal każdy pakiet narzędziowy oferuje narzędzia pozwalające na projektowanie raportów. Delphi Studio 7 zawiera narzędzia o nazwie RaveReport, zaś Microsoft Visual Studio .Net oraz C# Builder mają wbudowane narzędzia firmy Crystal Decisions, które nadal wyznaczają standardy w tworzeniu raportów.

Wśród wielu innych narzędzi do opracowywania raportów warto wymienić produkty firmy Data Dynamics - ActiveReports i ActiveReports .Net. Pakiety te mogą importować m.in. definicje raportów ze środowisk Crystal Reports i Microsoft Access. Jak przystało na nowoczesne narzędzia, obsługują źródła danych XML, wyrażenia XPath i transformacje XSLT. Dokument XML już "na "wejściu" można więc wstępnie przekształcić w taki sposób, aby generowanie raportu było prostsze. W wersji Pro programista ma prawo do dystrybuowania narzędzi do projektowania raportów wraz z tworzonymi aplikacjami, dając tym samym użytkownikom możliwość dowolnego dostosowywania ich do swoich potrzeb.

Pakiet ActiveReports .Net pozwala zarejestrować procedurę obsługującą pliki RPX (z definicją raportu) po stronie serwera WWW . W momencie gdy przeglądarka zażąda dostępu do pliku o danej nazwie, po stronie serwera raport zostanie wygenerowany, a wynik (w postaci strony HTML) przesłany do klienta. W ten sposób można tworzyć raporty, wykorzystując zasoby serwera, np. w sytuacji, gdy stacje robocze mają ograniczoną moc obliczeniową. Ten sam plik RPX może być oczywiście przeglądany za pomocą dedykowanej aplikacji klienckiej - przeglądarki raportów. Warto dodać, że w przypadku Crystal Reports komponenty generujące raporty po stronie serwera WWW są licencjonowane "per serwer", co w wielu sytuacjach może przyczynić się do obniżenia kosztów. Z nieoficjalnych zapowiedzi przedstawicieli Data Dynamics wynika, że jej produkty będą mogły odczytać raporty zdefiniowane przy użyciu stosowanego w Microsoft Reporting Services języka RDL (Record Definition Language).

Nawet najbardziej rozbudowany system nie może jednak oferować wszystkich możliwych raportów w gotowej formie. Dlatego w praktyce bardzo istotną cechą narzędzi raportujących jest to, czy umożliwiają one tworzenie dla tego samego raportu różnych "widoków informacyjnych". Są to w zasadzie nowe raporty, zwykle bardziej szczegółowe, operujące na tym samym zestawie danych co raport główny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200