Narzędzia do analizy zasobów mainframe

BMC Software zaoferowała Mainframe Discovery Tools - zestaw narzędzi programowych do lokalizacji zasobów systemu mainframe i ich integracji z centralną bazą CMDB (Configuration Management Data Base).

BMC Software zaoferowała Mainframe Discovery Tools - zestaw narzędzi programowych do lokalizacji zasobów systemu mainframe i ich integracji z centralną bazą CMDB (Configuration Management Data Base).

Oprogramowanie umożliwia szybkie wyszukanie i dostęp do informacji o partycjach i danych systemu mainframe, na co z reguły nie pozwalają standardowe narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT.


TOP 200