Narzędzia dla Javy

Symantec wprowadza Visual Cafe - zestaw narzędzi do budowy aplikacji.

Symantec wprowadza Visual Cafe - zestaw narzędzi do budowy aplikacji.

Wprowadzając pod koniec ub.r. na rynek pakiet Visual Cafe 1.0, Symantec przyczynił się do umocnienia pozycji języka Java. Visual Cafe jest kolejnym narzędziem do tworzenia aplikacji dla nowej platformy.

Na rynku są już dostępne podobnego rodzaju programy, np. pakiet Mojo, firmy Penumbra Software, ale Visual Cafe udostępnia wiele nowych funkcji, jak np. opcja dynamicznego modyfikowania projektu, które ułatwiają i przyspieszają tworzenie aplikacji w trybie graficznym. Jest to możliwe dzięki obecności modułów wirtualnej maszyny Java. Budując za pomocą narzędzia Form Designer applet lub aplikację, Visual Cafe wyświetla na ekranie monitora okno, w którym widać kod źródłowy projektowanego programu. Po wprowadzeniu modyfikacji, można natychmiast podejrzeć, jakie zmiany zaszły w obszarze kodu źródłowego. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie znają dobrze języka Java. Taki interfejs GUI znakomicie przyspiesza proces uczenia się nowego środowiska pracy.

Visual Cafe zawiera obszerną bibliotekę obiektów do wykorzystania w projektowanych aplikacjach. Taki obiekt można wywołać, poddać modyfikacji i następnie wpisać do biblioteki. Do zarządzania obiektami służy narzędzie Tool Palette.

Kolejne bardzo przydatne narzędzie to Interaction Wizard. Pracując w trybie graficznym, Interaction Wizard wspomaga użytkownika przy wykonywaniu takich zadań, jak: łączenie obiektów czy definiowanie określonego rodzaju zadań, które są uruchamiane po wystąpieniu konkretnego zdarzenia. Obecność opcji Interaction Wizard może spowodować, że po naciśnięciu klawisza myszy program dokonuje określonych zmian w obszarze okna dialogowego.

Dzięki narzędziom Tool Palette i Interaction Wizard zbudowanie standardowego appletu zajmuje nie więcej niż 15 min. Proces tworzenia aplikacji przebiega naturalniej i sprawniej niż przy użyciu innych narzędzi dla języka Java, jak np. Microsoft Visual J++.

Pakiet jest też wyposażony w efektywne narzędzia uruchomieniowe (debugging). W dowolne miejsca programu można wstawiać przerwania kontrolne i sekwencyjnie uruchamiać kolejne części aplikacji, obserwując w specjalnym oknie wartości zmiennych (które można na bieżąco modyfikować), miejsce wywoływania procedur i adresy przerwań. W innym oknie można jednocześnie oglądać kod źródłowy aplikacji.

Visual Cafe wyróżnia się tym, że wyjątkowo szybko wykonuje budowane polecenia. To samo można powiedzieć o operacji kompilowania kodu źródłowego aplikacji. Kompilator pracuje równie szybko, jak wykorzystywany przez Visual C++. Visual Cafe nie ma sobie równych, jeśli chodzi o szybkość wykonywania appletów. Po uruchomieniu tego samego programu w trzech środowiskach budowania aplikacji - Visual Cafe, J++ i Java Development Kit (Sun) - okazało się, że Visual Cafe pracuje najszybciej.

Visual Cafe wywiera pozytywne wrażenie i można się spodziewać, że odegra równie doniosłą rolę, jak swego czasu pierwsza wersja pakietu Visual C++. Zestaw doskonale pracujących narzędzi, dostępność wielu kreatorów, duża szybkość pracy, łatwość obsługi, bardzo uruchomieniowy - wszystko to powoduje, że Java ma duże szansę, aby stać się dominującym językiem w świecie narzędzi do tworzenia aplikacji.


TOP 200