Narzędzia .Net do budowania aplikacji WebSphere

IBM podpisał ze spółką Mainsoft porozumienie o sprzedaży nowych narzędzi .Net Extensions for WebSphere, które umożliwią użytkownikom zastosowanie platformy .Net do tworzenia aplikacji Java dla portalu WebSphere.

IBM spodziewa się, że narzędzie pomoże użytkownikom w integracji Windows Share Point Services, bibliotek dokumentów Office, SQL Server Reports i aplikacji .Net z IBM WebSphere Portal Server, bez potrzeby angażowania programistów Java.

Zestaw narzędzi Mainsoft .Net Extensions for WebSphere łączy w sobie nowe technologie i dostępne już wcześniej oprogramowanie. Nowym produktem w tym zestawie jest Mainsoft SharePoint/SQL Reporting Federator, dodatek do Mainsoft Portal Edition. Pozwala on na sfederowanie zawartości SharePoint związanej z .Net i Microsoft Reporting Services, w ramach opartego na Javie IBM WebSphere Portal.

Integracja typu portal-portal ma zwiększyć zakres dostępu do informacji. Ośrodki SharePoint nie są drogie i wiele organizacji zamierza je upowszechniać. Z drugiej strony większe organizacje często inwestują w WebSphere Portal. Nowe oprogramowanie pozwoli sfederować ośrodki na poziomie wydziałów z WebSphere Portal, co pozwoli na używanie danych SharePoint w aplikacjach kompozytowych przedsiębiorstwa, zarówno w systemach opartych na platformie .Net jak i Java.

Mainsoft Portal Edition, jeden z elementów zestawu, jest zestawem projektowania oprogramowania opartym na Visual Studio, które pozwala programistom C# i Visual Basic na lokalne integrowanie aplikacji ASP.Net z WebSphere Portal i dostosowywanie portalowej infrastruktury usług.

Mainsoft SharePoint/SQL Reporting Federator kosztuje 9 tys. USD za procesor, Mainsoft Portal Edition 6,6 tys. USD za programistę i 20 tys. USD za procesor.


TOP 200