Narodziny przemysłu

Sektor technologii informatycznych w Polsce jest młody. Na bazie dorobku działalności handlowej powstają w nim zalążki przemysłu. Przeobrażenie to zachodzi niespokojnie, ponieważ przedsiębiorstwa zmuszone są stale dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Sektor technologii informatycznych w Polsce jest młody. Na bazie dorobku działalności handlowej powstają w nim zalążki przemysłu. Przeobrażenie to zachodzi niespokojnie, ponieważ przedsiębiorstwa zmuszone są stale dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Zadaliśmy sobie pytanie, jakie zmiany zaszły w działalności przedsiębiorstw sektora informatycznego w ciągu ostatnich trzech lat. Badanie przeprowadzono na materiale zawartym w nadesłanych ankietach do Raportu Computerworld TOP 200. Analizy dokonano według metodologii strategicznego benchmarkingu zmian, która została opracowana w Polskim Centrum Produktywności przed pięciu laty i obecnie jest rozwijana w Instytucie Produktywności IDG Poland SA. Dziś jest dorobkiem unikatowym na tle benchmarkingu światowego. Istota tego podejścia w odniesieniu do dużych zbiorów podmiotów gospodarczych zawiera się w specyficznie stawianym pytaniu o różnice. Na przykład, jeśli pytamy o obraz wzrostu sektora oraz poszukujemy czynników wpływających na wzrost, to najpierw spoglądamy na przedsiębiorstwa: na te, w których następuje wzrost, oraz te, w których zachodzi stagnacja lub recesja, i wówczas pytamy o różnice.

Wyniki benchmarkingu strategicznego są zazwyczaj bardzo obszerne i szczegółowe. Do niniejszej publikacji wybraliśmy zagadnienia zmian w strukturze sprzedaży.

Obraz wzrostu sektora

Pierwsze pytanie dotyczy sektora jako całości - zmiany w nim zachodzące będą stanowiły punkt odniesienia do porównań zachowania poszczególnych grup przedsiębiorstw. Zmiany w sektorze przedstawione zostały na pierwszych sześciu wykresach. Każdy wykres i każda analiza opiera się tylko na tych odpowiedziach na ankietę, które dotyczyły wszystkich trzech lat. W ten sposób uzyskano obraz zmian zachodzących w "uśrednionym" przedsiębiorstwie. Jednakże średnia arytmetyczna w badaniach benchmarkingowych rzadko oddaje obraz typowego przedsiębiorstwa, ponieważ bardzo silnie wpływa na nią obecność jednego lub kilku "gigantów" w sektorze. Bardziej miarodajny obraz rzeczywistych zmian daje mediana (wartość środkowa w szeregu uporządkowanym od najmniejszego do największego).

Pierwszy wykres pokazuje zatem, że w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo sektor przez dwa lata zwiększał swą sprzedaż ogółem o 31-32% rocznie. Tempo wzrostu sektora z pewnością było jednak niższe o kilka punktów procentowych, ponieważ na ankiety na ogół chętnie odpowiadają firmy dobre i rosnące, a firmy znajdujące się w opałach są tylko nielicznie reprezentowane wśród respondentów.


TOP 200