Narodziny narzędzi

UML coraz bardziej popularny

Wśród prezentowanych narzędzi, umożliwiających projektowanie aplikacji, zdecydowana większość posługiwała się UML (Universal Modelling Language), czyli ustandaryzowanym językiem, służącym do modelowania aplikacji. Wiele firm nawiązuje także współpracę z producentami narzędzi do projektowania, tak aby ich produkty współpracowały ze sobą.

Ciekawy produkt pokazała firma Precision Software. Pakiet o nazwie GDPro jest wyrafinowanym narzędziem podobnym do CASE. Pozwala projektować aplikację obiektową, a następnie tworzyć kod w Javie lub C++. GDPro ma bardzo rozbudowany parser (narzędzie do analizy składniowej kodu programu), istnieje więc możliwość stosowania pewnego rodzaju reverse engineering, czyli wczytywania gotowego programu w C++. GDPro tworzy natomiast odpowiedni model. Dzięki temu GDPro w ogóle nie korzysta z markerów w kodzie programu - kod budowany przez to narzędzie jest czytelny i nawet po dokonaniu "ręcznych" zmian może być dalej przetwarzany przy użyciu GDPro.

Podczas projektowania można korzystać z tzw. reference class, czyli posługiwać się klasami innych firm. Dzięki temu widać wyraźnie, w jaki sposób tworzona hierarchia obiektów "współgra" np. z MFC. Istotną cechą GDPro jest możliwość tworzenia dokumentacji. Dzięki reverse engineering można ten produkt traktować jako automatyczny "generator" opisu aplikacji. GDPro jest narzędziem otwartym. Ma wbudowany specjalny język makr (zbliżony do Perla), tak więc można nawet utworzyć własny system projektowania, co zdecydowanie wyróżnia ten produkt spośród innych.

Obiektowość w Oracle

Oracle zaprezentował wersję beta Object Database Designer - narzędzia do tworzenia obiektowych baz danych. W maju 1998 r. ma być dostępna wersja finalna. W bazie Oracle 8.0 wprowadzono rozszerzenia obiektowe. Istnieje możliwość tworzenia własnych typów i określania relacji. W Oracle 8.1 planowana jest nawet pełna implementacja dziedziczenia.

Object Database Designer ma służyć do szybkiego projektowania obiektowych baz danych i jednocześnie tworzenia schematu odpowiedniej aplikacji. Do projektowania wykorzystano język UML. Object Database Designer tworzy - na podstawie typów abstrakcyjnych (określonych w UML) - definicję klas C++ i schemat bazy danych. Dostarcza specjalny moduł runtime, łączący te elementy (podobny do Oracle CLI). Na podstawie gotowego schematu bazy danych można także stworzyć odpowiednie elementy w C++.

Próby pomocy programistom

Oprócz klasycznych aplikacji ułatwiających projektowanie, pokazano produkty, które pewne czynności wykonywały zamiast programisty. Wiele firm - jako reklamę swoich wyrobów - informowało, że stosując ich narzędzia programista nie musi znać danego zagadnienia, a tylko wykorzystywać ich elementy. Widoczne były dwa podejścia. Część firm wyspecjalizowała się w tworzeniu bibliotek (nie komponentów!) z interfejsami do różnych języków programowania - i tak np. firma Stingray Software dysponowała wersjami bibliotek zarówno dla C++, jak i Javy. Co ciekawe, firmy produkujące komponenty były na targach niewidoczne.

Inne rozwiązanie polega na tworzeniu specjalnych aplikacji, które umożliwiają programiście szybkie tworzenie niezbędnych elementów programu, realizujące odpowiednie funkcje. Bardzo ciekawą aplikację opracowano w uniwersytecie Erlangen-Nźrnberg. Zbudowany tam system NeuroGraph pozwala najpierw przetestować sieć neuronową, a następnie stworzyć kod w C++, który będzie realizował zaprojektowaną sieć. Tak więc programista najpierw może dokładnie przetestować daną konfigurację sieci, a następnie przenieść ją do swojej aplikacji. Warto podkreślić, że stosując ten produkt, można tworzyć także systemy logiki rozmytej i aplikacje wykorzystujące algorytmy genetyczne.


TOP 200