Narodziny narzędzi

Nowy RAD

Podczas targów Borland International zaprezentował nową wersję swoich narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD). Pojawiła się trzecia wersja C++ Builder (opis produktu w nr. 12 Computerworlda z 23 marca 1998 r.).

Borland zaprezentował też wersję beta JBuilder (produkt powinien być dostępny w czerwcu br.). W tej wersji JBuildera wprowadzono możliwość "przełączania się" między dwiema wersjami Java Development Kit - 1.1.6 i 1.2. Wraz z narzędziem ma być rozprowadzonych także ponad 200 komponentów JavaBeans (łącznie z kodem źródłowym). Inżynierowie Borlanda zaprojektowali także tzw. JavaBeans Designer, mogący w znaczącym stopniu ułatwić tworzenie własnych komponentów. Jednak prezentowana wersja beta działała bardzo wolno. Trudno wyobrazić sobie wydajną pracę, gdy na otwarcie okna do edycji formularza trzeba czekać kilkanaście sekund. Można jednak mieć nadzieję, że finalny produkt będzie pracował co najmniej 3 razy szybciej. Borland przeniósł poprzednie wersje JBuilder na AS/400. Wraz z nowym systemem operacyjnym OS/400 będzie rozprowadzana wersja próbna JBuildera.

Cechą wspólną nowych narzędzi Borlanda jest to, że można je zaliczyć do tzw. two way tools, czyli aplikację można pisać na dwa sposoby: wykorzystując środowisko graficzne RAD lub bezpośrednio pisząc kod. Programistów powinno to usatysfakcjonować - zmiana nazwy elementu w formularzu pociąga za sobą automatyczną zmianę tych nazw w każdym miejscu kodu.

Inną koncepcję narzędzi typu RAD zaprezentował IBM, który pokazał zestaw pakietów VisualAge (dla C++, Javy, COBOL i SmallTalk). O ile w innych narzędziach logikę aplikacji i powiązanie poszczególnych elementów trzeba wpisać ręcznie, tu - podobnie jak w systemach do - powiązania między poszczególnymi elementami są tworzone z wykorzystaniem graficznego interfejsu. Programista przez cały czas widzi na ekranie, które elementy są połączone ze sobą. Jest to podejście nowatorskie i bardzo wygodne.

Kod generowany przez VisualAge jest zgodny ze standardami, lecz w przypadku C++ niestety konieczne jest korzystanie z kompilatora IBM. VisualAge C++ tworzy kod zgodny ze standardem ANSI 96. Obecnie jedynym kompilatorem w pełni zgodnym z tym standardem jest właśnie kompilator IBM.

Uniwersalne narzędzie

Amerykańska firma Metrowerks zaprezentowała narzędzie innego typu - CodeWarrior 3. CodeWariorr nie jest narzędziem RAD, a raczej wyrafinowanym "edytorem" do pisania kodu. Zawiera bardzo zaawansowane opcje, służące do poruszania się po kodzie źródłowym, przeglądarkę klas, z możliwością ograniczania wyświetlanych informacji (generowanie informacji do przeglądania kodu jest niemalże natychmiastowe). Przeglądarka zawiera własne okno, w którym może wyświetlać kod, toteż nie jest konieczne otwieranie wielu okien z edycją. Podobnie odbywa się przeglądanie np. znalezionych fragmentów kodu czy wyszukiwanie błędnie napisanych fragmentów programu. Oprócz standardowej przeglądarki klas, można także oglądać wyświetlone graficznie powiązania między klasami, np. zażądać, by były pokazane dodatkowo atrybuty danej klasy.

Z poziomu środowiska IDE programista może łączyć w jednym projekcie kilka języków programowania. CodeWarrior ma kompilatory C/C++ (zgodny z ANSI/ISO), Pascala (certyfikat NIST ANSI) oraz Javy. W wersji 3 dostępny jest (na razie beta) kompilator Javy do asemblera danego procesora.

CodeWarrior pozwala na równoczesne otwarcie nieograniczonej liczby projektów. Dowolne są także relacje między projektami - można np. tworzyć hierarchię podprojektów i nie budować całej aplikacji, a tylko fragment. W IDE wbudowana jest automatyczna kontrola wersji, nie ma więc potrzeby stosowania zewnętrznych narzędzi. Ponadto, w czasie gdy jeden projekt jest kompilowany, można poddać analizie kolejny (CodeWarrior zawiera wiele opcji sterujących sposobem tworzenia kodu, budowanie w pełni zoptymalizowanego kodu może trwać dość długo).

CodeWarrior tworzy kod dla wielu procesorów i systemów operacyjnych. Jeśli chodzi o komputery klasy PC, można budować aplikacje, wykorzystujące rozkazy MMX i AMD-3D. Jest to chyba jedyny kompilator, który optymalizuje kod specjalnie dla AMD K6. Aplikacje napisane przy użyciu CodeWarrior mogą być kompilowane dla Windows 95/NT i . Istnieją także wersje CodeWarrior, pozwalające pisać aplikacje dla konsoli PlayStation i palmtopów (3Com PalmPilot i IBM WorkPad). Planowana jest wersja umożliwiająca tworzenie kodu dla Windows CE.


TOP 200