Narodowy Plan Rozwoju dla Polski

Nawet do 142 mld euro środków z funduszy europejskich i lokalnych zostanie przeznaczonych na Narodowy Plan Rozwoju w latach 2007-2013. "Plan ten trzeba traktować jak polską wersję strategii lizbońskiej" - mówi Jerzy Hausner, wicepremier i minister gospodarki i pracy.

Nawet do 142 mld euro środków z funduszy europejskich i lokalnych zostanie przeznaczonych na Narodowy Plan Rozwoju w latach 2007-2013. "Plan ten trzeba traktować jak polską wersję strategii lizbońskiej" - mówi Jerzy Hausner, wicepremier i minister gospodarki i pracy.

NPR określa 10 najważniejszych priorytetów, które powinny wytyczać kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w latach 2007-2013. Wśród nich jest m.in. wzrost inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, kształtowanie polityki proeksportowej, rozwijanie podstaw przedsiębiorczości, wsparcie działalności innowacyjnej, ochrona konkurencji i rynku, integracja społeczna, usuwanie barier umożliwiających podnoszenie wiedzy i kompetencji obywateli oraz ich aktywizacja, a także rozwój gospodarowania przestrzenią.

Jak szacują eksperci rządowi, w latach 2007-2013 na rozwój w ramach NPR zostanie przeznaczone ok. 142 mld euro (ponad 560 mld zł). Wkład publiczny będzie stanowić ok. 114 mld euro, z czego ok. 73,6 mld euro będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej, 24,5 mld euro z projektów współfinansowanych z budżetu Wspólnoty, 16 mld euro będą stanowić środki krajowe przeznaczone na działania niewspółfinansowane przez UE, a 28 mld euro - środki prywatne. Środki te zostaną podzielone pomiędzy programy sektorowe i 16 programów regionalnych. Według założeń rządu, 50% funduszy ma zostać rozdysponowane przez samorządy.

Harmonogram przyjęty przez rząd zakłada, że Narodowy Plan Rozwoju zostanie ostatecznie zatwierdzony już po wyborach parlamentarnych.


TOP 200