Narodowe Archiwum Cyfrowe po audycie infrastruktury IT

Audyt infrastruktury IT do długotrwałego przechowywania danych cyfrowych w Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) przeprowadziła spółka Infonet Projekt.

Zasoby NAC zawierają ponad 15 mln zdjęć, 30 tys. nagrań dźwiękowych, 2 tys. filmów. NAC nie tylko gromadzi, przechowuje i udostępnia zasoby , ale również od października 2009 pełni funkcję Narodowego Centrum Kompetencji w digitalizacji. NAC odpowiada za wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, edukuje kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację, udostępnia materiały zdigitalizowane, promuje zasoby cyfrowe. W marcu 2012 uruchomiono Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej, które prezentuje zcyfryzowane zasoby archiwalne Filmoteki w domenie cyfrowej i realizuje misję edukacyjną upowszechniania dziedzictwa filmowego w internecie. Audyt miał na celu analizę komponentów strategicznego systemu NAC do długowiecznego przechowywania danych cyfrowych. Zakres audytu obejmował sprawdzenie i przedstawienie konfiguracji urządzeń, oprogramowania poprzez analizę poprawności ich działania oraz wykonania testów wydajnościowych i niezawodnościowych.


TOP 200