Nareszcie graficzny

Firmy Komtech i Magic Software Enterprises zaprezentowały pierwszą graficzną wersję systemu do opracowania aplikacji bazodanowych Magic 6.0 for Windows. Według Artura Kutkiewicza z radomskiego Komtechu, z Magica korzysta ok. 400 programistów i kilka tysięcy użytkowników.

Firmy Komtech i Magic Software Enterprises zaprezentowały pierwszą graficzną wersję systemu do opracowania aplikacji bazodanowych Magic 6.0 for Windows. Według Artura Kutkiewicza z radomskiego Komtechu, z Magica korzysta ok. 400 programistów i kilka tysięcy użytkowników.

Propozycja Magica jest prosta: "Nigdy nie będziesz musiał pisać ani jednej linii kodu. Programuj swoją aplikację opisując jej właściwości funkcjonalne, zamiast pisać kod niskiego poziomu". Wersja graficzna uczyniła tę pracę o tyle łatwiejszą, że w Windows możliwe są operacje "przemieść i upuść" służące do przenoszenia z pasków narzędziowych różnych elementów składowych formatek ekranowych i raportów aplikacji. Podwójne kliknięcie na elemencie wywołuje tabelę właściwości elementu, umożliwiającą sprecyzowanie zarówno jego wyglądu, jak połączenia z polem czy tabelą bazy danych.

Wszystkie specyfikacje programu zapisuje się w tabelach centralnego słownika aplikacji (tabela typów danych, tabela plików, tabela pól, tabela kluczy i indeksów, tabela programów itd.). Zmiana w tabeli jest widziana przez wszystkie elementy aplikacji, które z niej korzystają. Jest to istotne ułatwienie w utrzymywaniu aplikacji.

Kod wykonawczy aplikacji generowany jest automatycznie i wykonywany pod kontrolą tzw. maszyny wirtualnej Magica. Zawiera ona wbudowaną całą funkcjonalność potrzebną do stworzenia złożonych aplikacji przetwarzania danych. Twórca aplikacji Magica włącza, wyłącza lub pozwala na wykonywanie warunkowe różnych elementów tej maszyny za pomocą zbioru tabel i okienek dialogowych - programując indywidualne funkcje.

Zakończona aplikacja jest umieszczana w obszernym pliku kontrolnym Magica, zarządzającym jej wykonywaniem. W czasie uruchamiania programu maszyna wirtualna Magica odczytuje ten plik i wykonuje go w nieskończonej pętli, stosownie do zadanych w nim parametrów. Pętla przebiega wszystkie pliki, tabele, rekordy i pola użytej bazy, wykonując zadane w pliku kontrolnym operacje i akcje.

Maszyna wirtualna współpracuje z lokalnym systemem plików, zajmującym się dostępem do plików lokalnych baz danych (dBase, Clipper, Btrieve) oraz z warstwą bram (gateway), zapewniających dostęp do popularnych , działających w sieci lokalnej. Dostępne są bramy do baz Oracle'a, Informixa, Sybase'a, Microsoft SQL Server i in.

Magic wykorzystuje ze środowiska Windows jedynie jego możliwości graficzne; nie została natomiast w pełni wykorzystana funkcjonalność Windows pozwalająca na integrację różnych aplikacji. Magic pozwala na korzystanie jedynie z DDE do przenoszenia danych, nie korzysta natomiast z dużo potężniejszego OLE. Konkurencyjne produkty o

zbliżonych właściwościach funkcjonalnych dają możliwość tworzenia (może w niezbyt prosty sposób) zarówno kontenerów (serwerów), jak klientów OLE, zgodnie ze specyfikacją OLE 2.0. Firma Magic Software Enterprises obiecuje uzupełnienie tego braku w wersji 6.1 przewidzianej na początek 1996 roku.


TOP 200