Napster złożył wniosek o upadłość

Napster złożył wczoraj do sądu wniosek o ochronę przed wierzycielami w czasie postępowania upadłościowego. Po jego przeprowadzeniu serwis zostanie sprzedany Bertelsmannowi.

Wniosku Napstera spodziewano się po tym, jak spółka w drugiej połowie maja porozumiała się ostatecznie z Bertelsmannem w sprawie sprzedaży. Na mocy porozumienia niemiecki koncern zapłaci za serwis za 8 mln USD, przejmując jednocześnie jego długi.

Według danych zawartych w przedstawionym wniosku, Napster posiada aktywa o wartości 7,9 mln USD i zobowiązania w wysokości 101 mln USD. Do zobowiązań zalicza się nowe pożyczki Napstera i 91 mln USD pożyczek darowanych przez Bertelsmanna. Kwota ta nie obejmuje zobowiązań będących przedmiotem postępowań sądowych wytoczonych w związku z oskarżeniami o łamanie praw autorskich.

Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego Napster zostanie sprzedany Bertelsmannowi. W momencie osiągnięcia w połowie maja br. porozumienia o sprzedaży Napster nie posiadał już środków na działalność, w związku z tym firma zwolniła wszystkich pracowników.


TOP 200