Naprzeciw oczekiwaniom

ICL spolonizował ósmą wersję systemu wspomagającego zarządzanie MAX.

ICL spolonizował ósmą wersję systemu wspomagającego zarządzanie MAX.

Max jest produktem brytyjskiej firmy MCS, której właścicielem w 51% jest ICL, a w pozostałych 49 firma MML, twórca systemu. System spełnia wymagania standardu MRP II. Jego celem jest wspomaganie zarządzania, a dokładniej przyspieszenie obrotu kapitałem oraz zwiększenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. System jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw o produkcji powtarzalnej, realizowanej partiami i dla firm dystrybucyjnych. MAX ma ok. 300 instalacji na świecie i ok. 20 w Polsce. We wdrażaniu systemu szczególnie cenne są doświadczenia Zakładów Azotowych w Puławach, Polfy w Kutnie, Philips Lighting w Pile, Fabryki Kabli "Ożarów", "Dolfamexu" w Jeleniej Górze i ZPB "Boruta" w Zgierzu. MAX jest stale rozwijany i unowocześniany. Spolonizowana została wersja ósma, w wersji angielskiej pracuje już wersja 9, a w laboratoriach firmy trwają przygotowania do inauguracji wersji 10. W Polsce nad Maxem pracuje 30-osobowy zespół informatyków, który zbiera doświadczenia związane z jego funkcjonowaniem od 1991 r. (wtedy rozpoczęto pierwsze wdrożenie). "Oczywiście, nie wszystko idzie gładko, napotykamy na problemy, ale to właśnie my przecieramy rynek dla firm oferujących systemy klasy MRP II, dlatego pierwsi z nimi musimy się borykać" - twierdzi Piotr Michalak, szef Manufacturing Industry Centre ICL. Firma świadczy również usługi doradcze reorganizującym się przedsiębiorstwom, w tym szkolenia w dziedzinie reengineeringu.

Jaka firma

Ze stosowania systemu klasy MRP II przedsiębiorstwa mogą oczekiwać następujących korzyści: zmniejszenie zapasów i produkcji w toku, skrócenie cykli dostawczych, a także przyspieszenie ściągania należności, podniesienie jakości wyrobów oraz poprawienie sterowności firmy.

Od strony technicznej system oferuje wiele rozwiązań ułatwiających jego eksploatację. Umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb przedsiębiorstwa we własnym zakresie bez zmiany kodu źródłowego, współpracuje z aplikacjami Windows (np. Excel), pozwala na używanie zarówno terminali, jak i komputerów PC. Zakres funkcji MAX-a jest następujący: planowanie (w tym planowanie działalności MRP, symulator działalności przedsiębiorstwa, prognozowanie), wytwarzanie (definiowanie wyrobów i technologii, zarządzanie zakupami i zapasami oraz zarządzanie procesem produkcyjnym), koszty (kalkulacja), sprzedaż (zamówienia sprzedaży, konfigurator, administrowanie kontraktami, planowanie dostaw), księgowość (księga główna, księga sprzedaży, księga zakupów, bank, kasa, podatki), kadry, płace. Nowe obszary ósmej wersji dotyczą symulowania działalności, prognozowania, zarządzania kontraktami i planowania dostaw. W wersji 9, już obecnej w W. Brytanii, a i Polsce spodziewanej jeszcze w tym roku, jest dodatkowo stanowisko planisty produkcji, zintegrowany system zapytań zakupowych, obsługa faktur handlowych, a także nowa własność MAX-a "Pops-Up", czyli generowanie własnych ekranów. MAX jest zbudowany w architekturze klient/serwer.


TOP 200