Napędy LTO 4 będą szyfrować dane

LTO Consortium dodało do swojej specyfikacji LTO 4 (format napędu taśmowego) pozycję definiującą sposób szyfrowania danych.

Żadna ze znanych specyfikacji taśmowych nie definiuje obecnie szyfrowania danych. Niektórzy dostawcy rozwiązań taśmowych wstawiają mechanizm szyfrowania do oprogramowania. Dzięki inicjatywie LTO Consortium, we wszystkich autoloaderach i bibliotekach LTO 4 dane będą szyfrowe bezpośrednio przez napędy.

Napędy LTO 4 mogą przechowywać do 800 GB nieskompresowanych danych i zapisywać/odczytywać je z szybkością 120 MB/s. Urządzenia będą zapisywać zaszyfrowane dane na kasetach Ultrium czwartej generacji. Po dostarczeniu prawidłowego klucza, napędy będą odczytywać i rozszyfrowywać dane. Specyfikacja opisuje też usługi, które zarządzają kluczami.

Zobacz również:

Można oczekiwać że inicjatywa LTO Consortium wymusi podobne działania na dostawcach produkujących napędy taśmowe oparte na innych formatach. Na pierwszy ogień pójdzie być może format DLT-S5 (znany poprzednio jako SDLT 2400). Na podobny krok może się też zdecydować się Sony w odniesieniu do napędów SAIT.


TOP 200