Napęd w programie

Technologia Changengine ma zwiększyć udział oprogramowania w przychodach HP.

Technologia Changengine ma zwiększyć udział oprogramowania w przychodach HP.

Admin Edition, aplikacja, której podstawowym zadaniem jest wsparcie procesu automatyzacji przepływu dokumentów w przedsiębiorstwach, jest pierwszym produktem programowym Hewlett-Packarda, opartym na technologii Changengine.

Sieci i zmiana

Technologia powstała z myślą o pracy z wykorzystaniem Internetu, co ma odzwierciedlić zaangażowanie firmy w rozwój handlu elektronicznego. Hewlett-Packard mówi także o komunikacji między firmami będącymi w partnerskich kontaktach handlowych, co zresztą wpłynęło już na rozpoczęcie wspólnych przedsięwzięć, głównie na rynku brytyjskim. Dwie firmy konsultingowe zdecydowały się na wykorzystanie Changengine w projektach dla sektora handlu detalicznego, wymagającego ścisłych kontaktów między bardzo zróżnicowanymi przedsiębiorstwami. Pierwsi partnerzy to General Electric Information Services i Cambridge Technology Partners.

O ostatnim z wymienionych zastosowań mówi się jako o "rozszerzonym przedsiębiorstwie", którego elementy muszą sprawnie współpracować, nawet mimo różnic w stosowanych systemach i procedurach działania. Przedstawiciele HP twierdzą, że zastosowanie Admin Edition ułatwi przekazywanie dokumentów między współpracującymi firmami i kontrolę procesów w toku. Inżynierowie firmy zapewniają, że istnieje możliwość szybkiej zmiany istniejących procedur, bez konieczności zatrzymywania systemu. Zaprezentowane rozwiązanie ma pomóc zredukować czas potrzebny firmie na przemodelowanie procesów.

Według twórców oprogramowania, Admin Edition umożliwia szybką reorganizację działalności operacyjnej firmy. Dodatkową zaletą aplikacji, wykorzystywaną już w innych produktach wspierających modelowanie procesów, jest możliwość graficznego konstruowania modeli, bez konieczności programowania.

Z ERP czy zamiast?

Pojawienie się Admin Edition ma zapoczątkować serię produktów w technologii Changengine. Początkowo z wypowiedzi pracowników Hewlett-Packarda trudno było wnioskować co do kategorii, do której produkty oparte na Changengine będą należeć. Pojawiły się nawet głosy o gotowości HP do konkurowania z elementami workflow systemów klasy ERP, a w konsekwencji - z tymi systemami. Jednak na przekór tym spekulacjom, strategicznym posunięciem HP ma być podjęcie negocjacji o wkomponowaniu technologii Changengine w duże pakiety wspomagające zarządzanie firmami. Jak miałoby to usprawnić zaawansowane pakiety ERP? Hewlett-Packard ocenia, że przede wszystkim Changengine zapewni łatwość komunikowania się między partnerami handlowymi, którzy mają system ERP, pochodzący od różnych producentów.

Hewlett-Packard rozpoczął rozmowy z firmami Baan, QAD, PeopleSoft i i2. Prawdopodobnie wkrótce rozpocznie negocjacje z kolejnymi producentami systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami.

Sprawa polska

Polski oddział Hewlett-Packard niedawno powołał zespół zajmujący się sprzedażą i doradztwem dotyczącym oprogramowania.

Podjęto już decyzje o prowadzeniu sprzedaży aplikacji HP (oprócz znanego już oprogramowania np. pakietu OpenView, także i Admin Edition) poprzez sieć partnerów.

W drugiej fazie rozwoju sprzedaży aplikacji działających na bazie Changengine, Hewlett-Packard planuje przeprowadzić prezentacje produktu także dla firm doradczych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200