Nanomedycyna jutra

Polski klaster biomedyczny NanoGroup pracuje nad przełomowymi rozwiązaniami nanomedycznymi do transportu leków w celowanej terapii onkologicznej, nośnikiem symulującym funkcje czerwonych krwinek czy wykorzystaniem nanocząstek w diagnostyce PET.

Nanomedycyna wykorzystująca nanocząstki daje szansę na wyleczenie wielu chorób, z którymi dziś nie możemy sobie poradzić. Także w Polsce rozwijają działalność firmy, oczekujące poprawy skuteczności terapii chorób cywilizacyjnych. Przykładem jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Grupa Kapitałowa NanoGroup S.A. Tworzy ona klaster firm medycznych i biotechnologicznych funkcjonujących w obszarach: profilaktyki; wczesnej diagnostyki; terapii celowanych oraz rehabilitacji onkologicznej. Specjaliści prowadzą badania w świecie nano, czyli tam, gdzie mierzy się wielkości milion razy mniejsze niż milimetr.

Na czele spółki stoi Marek Borzestowski, legenda polskiego Internetu - założyciel Wirtualnej Polski, który po 10 latach rozwijania pierwszego polskiego portalu internetowego, w 2005 r. został inwestorem i przedsiębiorcą w obszarze innowacji. "Działamy w niezwykle trudnym obszarze, jakim jest pogranicze medycyny i nanotechnologii. Mamy jednak na tyle silny zespół ekspertów, że nie boimy się podjąć udoskonalania klasycznych rozwiązań medycznych i tworzenie zupełnie nowych metod leczenia najbardziej uciążliwych chorób.

Biorąc pod uwagę nasz unikalny know-how, mamy wszelkie predyspozycje aby stać się grupą o wymiarze globalnym, nad czym ciężko pracujemy" - mówi Marek Borzestowski.

Zobacz również:

  • CEO Slacka Stewart Butterfield odchodzi z firmy
  • Dlaczego ponad połowa liderów IT może szukać nowej pracy
Nanomedycyna jutra

Marek Borzestowski, prezes NanoGroup

W skład Grupy wchodzą trzy start-upy: NanoVelos, NanoSanguis i NanoThea. Zarządzają pięcioma zaawansowanymi technologicznie projektami nanotechnologicznymi, które odpowiadają na potrzeby współczesnej medycyny w zakresie onkologii. Badania R&D prowadzi zespól 30 zaangażowanych naukowców, będących profesjonalistami z dziedziny biotechnologii, medycyny i technologii chemicznych. Licencje do uzyskanych rozwiązań na wczesnym etapie rozwoju, czyli w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej będą sprzedane firmom biotechnologicznym i koncernom farmaceutycznym o międzynarodowym zasięgu. Jest to etap, który daje najlepszy stosunek wartości prac do poniesionych nakładów. NanoGroup S.A. rozważa również możliwość komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań na późniejszych etapach badań, tym samym zwiększając potencjalne przychody.

NanoVelos prowadzi prace nad innowacyjnym systemem transportu leków, który zaaplikowany do leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie polegające na celowanym transporcie substancji czynnej do komórek nowotworu, jednocześnie redukując toksyczny wpływ substancji czynnej na pozostałą część organizmu. Spółka pracuje również nad modyfikacją produkowanych nanocząstek, które będą dostarczały kwasy nukleinowe (DNA, RNA) do komórek w terapii genowej.

NanoSanguis realizuje dwa projekty badawcze. Pierwszy ma na celu opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia. Natomiast drugi projekt o nazwie "OrganFarm" dotyczy stworzenia systemu długoterminowego przechowywania organów ex-vivo w oparciu o autorski płyn perfuzyjny.

NanoThea pracuje nad innowacyjnym w skali świata radiofarmaceutykiem do diagnostyki zmian nowotworowych metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. positron emission tomography, PET) oraz rezonansu magnetycznego. Biodegradowalne nanocząstki zostaną oznakowane izotopem promieniotwórczym i będą precyzyjne celowane do zmienionych chorobowo tkanek. Nanocząstki, jako nośniki znakowane radioizotopami posłużą m.in. do teranostyki nowotworu prostaty, umożliwiając poprawną diagnostykę już we wczesnym stadium choroby, a tym samym znacząco zwiększając szansę na wyleczenie. Obecnie firma jest na etapie badań przedklinicznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200