Największy kontrakt Intergrapha

Intergraph Corp., znany i w Polsce producent stacji roboczych, serwerów oraz oprogramowania do projektowania CAD, wygrał w przetargu swój największy kontrakt Navair Cad-2 na sumę 398 mln USD. Dotyczy on dostawy dla Dowództwa Sił Lotniczych Marynarki Wojennej USA stacji roboczych, w ramach programu CAD-2 wyposażania sił zbrojnych USA w nowoczesne narzędzia projektowe. Pozostałymi uczestnikami ograniczonego przetargu były firmy: Electronic Data Systems, występująca wspólnie z SUN Microsystems; Federal Computer Corp. (dawniej oddział IBM), występująca wspólnie z IBM oraz Grumman Data Systems, występująca wspólnie z IBM Federal. Jest to już trzeci kontrakt firmy z agencjami rządowymi USA. Pierwszy kontrakt na sumę 362 mln USD firma otrzymała w 1991 r.; drugi na sumę 422 mln USD wspólnie z Cordant Inc. w lecie 1993 r.

Intergraph Corp., znany i w Polsce producent stacji roboczych, serwerów oraz oprogramowania do projektowania CAD, wygrał w przetargu swój największy kontrakt Navair Cad-2 na sumę 398 mln USD. Dotyczy on dostawy dla Dowództwa Sił Lotniczych Marynarki Wojennej USA stacji roboczych, w ramach programu CAD-2 wyposażania sił zbrojnych USA w nowoczesne narzędzia projektowe. Pozostałymi uczestnikami ograniczonego przetargu były firmy: Electronic Data Systems, występująca wspólnie z SUN Microsystems; Federal Computer Corp. (dawniej oddział IBM), występująca wspólnie z IBM oraz Grumman Data Systems, występująca wspólnie z IBM Federal. Jest to już trzeci kontrakt firmy z agencjami rządowymi USA. Pierwszy kontrakt na sumę 362 mln USD firma otrzymała w 1991 r.; drugi na sumę 422 mln USD wspólnie z Cordant Inc. w lecie 1993 r.

W ramach kontraktu Intergraph i jego poddostawcy dostarczą 3600 stacji roboczych i 1000 serwerów oraz . Firma proponowała dostawę swoich unixowych stacji roboczych, opartych na własnym procesorze Clipper. Jednakże odbiorca zastrzegł sobie możliwość zamiany ich w trakcie trwania kontraktu na stacje z procesorem Pentium, pracujące pod Windows NT. Integraph produkuje stacje TD-3 z pojedynczym oraz TD-4 i TD-5 z podwójnym procesorem Pentium 90 MHz.


TOP 200