Najważniejsze zasady i strategie zabezpieczenia chmury przedsiębiorstwa

Dane biznesowe o znaczeniu krytycznym są coraz częściej przechowywane w ramach różnych infrastruktur korzystających z wielu chmur. Utrzymanie i zabezpieczenie tych heterogenicznych środowisk często skutkuje powstaniem złożonych i pofragmentowanych infrastruktur zabezpieczeń.

Pobierz to opracowanie, aby poznać:

  • Typowe przypadki korzystania z chmury
  • Infrastrukturę, którą można zastosować w przypadku produktów dowolnego dostawcy chmury publicznej
  • Najważniejsze zasady bezpieczeństwa, które powinny zostać uwzględnione w każdym rozwiązaniu chmurowym