Najważniejsze technologie IT 2008 r.

Które technologie IT będą kluczowe w 2008 r? Listę 10 najważniejszych opracował Gartner i zaprezentował podczas konferencji Gartner Symposium/ITxpo w Orlando. Znajdują się na niej między innymi takie pomysły i rozwiązania, jak zielone centra danych, ujednolicona komunikacja, wirtualizowanie zasobów, nowatorska koncepcja witryn internetowych o nazwie mashup oraz oprogramowanie społecznościowe.

1. Zielone IT

To temat, który prawdopodobnie będzie najpopularniejszym w nadchodzącym czasie. Do zielonych systemów IT zaliczamy wszystkie rozwiązania zmierzające do ograniczenia poboru mocy pobieranej przez urządzenia i aplikacje pracujące w centrach danych. Są to ważne technologie biorąc pod uwagę fakt, że za emitowanie do atmosfery 2% gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) odpowiadają pośrednio lub bezpośrednio centra danych. Stąd potrzeba opracowywania np. coraz bardziej energooszczędnych serwerów, opartych na wielordzeniowych układach CPU. Firmy pracują też nad rozwiązaniami pozwalającymi oszczędzać energie, które można stosować w urządzeniach przenośnych, takich jak notebooki czy telefony.

2. Ujednolicona komunikacja

Systemy Unified Communications (UC) znajdują zastosowanie w takich obszarach, jak poczta głosowa, centrale PBX, e-mail, komunikacja tekstowa oraz konferencje i praca grupowa. Gartner zwraca tu uwagę na fakt, że coraz większą rolę odgrywa w tym obszarze protokół IP, a systemy analogowe ustępują sukcesywnie pola rozwiązaniom cyfrowym. Kolejny trend dotyczy tego, ze nowe rozwiązania UC integrują glos, dane, technologie wideo, sieci i pamięci masowe.

3. Zarządzanie procesami biznesowymi

Business Process Management (BPM) to w coraz większym stopniu termin biznesowy, niż technologia. Kluczową rolę odgrywają w tym obszarze architektury SOA (zorientowane na usługi), wspierające działania biznesowe. Całe zjawisko jest bardzo ważne w kontekście wymogów prawnych obowiązujących na świecie.

4. Zarządzanie metadanymi

Metadane pomagają zarządzać infrastrukturą informacji i zaczynają mieć coraz większe znaczenie w wielu systemach IT: w przechowywaniu danych, semantyce Web, bazach danych do zarządzania konfiguracją, rejestrach usług biznesowych czy wdrażaniu aplikacji.

5. Wirtualizacja 2.0

Wirtualizacja 2.0 to coś więcej niż tylko konsolidacja. Upraszcza instalację i przenoszenie aplikacji, czyni łatwiejszym przenoszenie zadań z jednej maszyny na drugą i pozwala na dokonywanie zmian bez wpływu na inne systemy IT. Ułatwia także odzyskiwanie systemów po awarii.

6. Strony mashup

Mashup to relatywnie nowa koncepcja dostarczania treści na stronach internetowych. Strony mashup agregują treści i aplikacje dostępne z różnych źródeł. Jeszcze 18 miesięcy temu zjawisko to było praktycznie nieznane, a dziś już na wielu stronach są dostępne np. wizualizacje lokalizacji za pomocą Google Maps.

7. Platformy Web

Architektura oparta na sieci web - wersja SOA skupiona wokół aplikacji web - to część trendu, w którym liczba funkcji IT dostarczanych jako usługa ciągle rośnie. Jedną z nich jest coraz popularniejszy model Software-as-a-Service. Zdaniem ekspertów jako usługa może być dostarczane praktycznie wszystko - włącznie z pamięciami masowymi i podstawową infrastrukturą sieciową.

8. Komputerowe pule

Dziś pamięci i procesory w komputerach traktowane są jako poszczególne komponenty. Natomiast w przyszłości konstrukcja infrastruktury serwerowej pozwoli na "wypożyczanie" poszczególnych komponentów z ogólnodostępnej puli.

9. Rzeczywisty World Wide Web

Być może już wkrótce wszędobylski internet znajdzie zastosowanie tam, gdzie jeszcze go nie widziano. Celem jest całkowite splecenie internetu z rzeczywistością - uniwersalnym dostępem do informacji o lokalizacjach, obiektach i ludziach. Dzięki temu na przykład robiąc zdjęcia atrakcjom turystycznym można od razu w aparacie przeczytać informacje na ich temat, zamiast wertować przewodniki.

10. Oprogramowanie społecznościowe

Takie zjawiska jak podcasty, wideocasty, blogi, wiki i strony społecznościowe - wszystko znane jako Web 2.0 - całkowicie zmieniają drogę, jaką ludzie komunikują się zarówno na poziomie prywatnym, jak i biznesowym.

Efektywność zastosowania tych narzędzi w firmie jest zmienna - niektóre z nich mają potencjał, który może zwiększyć produktywność pracowników, ale większość z nich nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała do zastosowania w przedsiębiorstwie. Obecnie najczęściej wykorzystywane są mechanizmy wiki jako najbardziej dojrzała, efektywna i bezpieczna platforma. Podcasty i wideocasty są ciekawym narzędziem, ale rzadko są w stanie nieść wartość biznesową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200