Najważniejsza jest dobra organizacja

Stworzenie zintegrowanej oferty bankowo-ubezpieczeniowej to projekt technologiczny i organizacyjny. Dowodzi tego przykład Grupy Kredyt Bank, obsługującej różne sektory rynku finansowego, oraz Grupy Warta.

Stworzenie zintegrowanej oferty bankowo-ubezpieczeniowej to projekt technologiczny i organizacyjny. Dowodzi tego przykład Grupy Kredyt Bank, obsługującej różne sektory rynku finansowego, oraz Grupy Warta.

Najważniejsza jest dobra organizacja

Wojciech Hawajski dyrektor Departamentu Eksploatacji IT Kredyt Banku

Bancassurance to jeden z priorytetów Grupy KBC, głównego akcjonariusza Kredyt Banku i Warty. Celem strategicznym obu instytucji jest zdobycie pierwszej pozycji na polskim rynku usług zintegrowanych. Dążą do tego z ogromną konsekwencją. W ramach programu "P120" Kredyt Bank otworzy do końca 2008 r. 120 nowych placówek, dzięki czemu ogólna sieć oddziałów wzrośnie do 470. We wszystkich nowych placówkach swoje stanowiska będą mieli nie tylko przedstawiciele Kredyt Banku, ale także agenci Warty.

W ramach zintegrowanej oferty do produktów bankowych, takich jak kredyty hipoteczne, dołączane są ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia majątkowe (np. na kupowaną nieruchomość).

Kredyt Bank ściśle współpracuje również z podmiotami należącymi do Grupy, oferując swoim klientom produkty sieci pośrednictwa kredytowego Żagiel, leasingowej spółki Kredyt Lease czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych KBC TFI.

Kredyt Bank i jego strategiczny partner Warta pracują także nad wspólnymi programami lojalnościowymi dla klientów banku, których częścią są dostępne już pakiety ubezpieczeniowe dla posiadaczy rachunków, ubezpieczenia kart kredytowych oraz system zniżek na wszystkie produkty Warty.

"Nasza oferta produktowa jest zbliżona do konkurencji, która także rozwija współpracę w ramach bancassurance. Tym, co nas wyróżnia, jest faktyczny stopień integracji" - mówi Wojciech Hawajski, dyrektor Departamentu Eksploatacji IT Kredyt Banku.

Współpraca pomiędzy instytucjami mogłaby być szersza. Na przeszkodzie stoją jednak regulacje i ograniczenia prawne. Umożliwiają one wprawdzie pośrednictwo banku w sprzedaży ubezpieczeń, zakazują jednak wspólnego przetwarzania danych klientów instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. Całe środowisko bankowo-ubezpieczeniowe wierzy, że przepisy regulujące relacje pomiędzy bankami i ubezpieczycielami powinny być wkrótce znowelizowane. Kredyt Bank i Warta od dawna przygotowują się na ten moment.

Tam gdzie jest to możliwe departamenty odpowiedzialne za eksploatację i tworzenie nowych produktów realizują projekty wspólnie dla banku i Warty. W ten sposób realizowana jest np. obsługa od strony sieciowej i telekomunikacyjnej. Wspólny jest także dział odpowiedzialny za przygotowanie przetargów i organizację procesu zakupów IT.

Informatyka bez sztucznych granic

Od ponad roku Grupa Kredyt Banku realizuje duży projekt organizacyjny, którego celem jest stworzenie wspólnej "macierzowej organizacji IT", z centrami kompetencyjnymi odpowiedzialnymi za wsparcie poszczególnych usług i procesów. To przedsięwzięcie, którego wprowadzenie zaplanowane jest na kilkanaście miesięcy. Jednym z jego głównych komponentów, oprócz oczywiście opracowania samej struktury dla organizacji zorientowanej na procesy, było przygotowanie pracowników do tej zmiany.

Kluczowym elementem wprowadzanych zmian jest komunikacja, na którą w trakcie całego procesu kładziony jest duży nacisk. Powołanie spójnych struktur ICT stwarza pracownikom możliwość rozwoju oraz daje szansę uczestniczenia w ambitnych międzynarodowych przedsięwzięciach. I tak realizowane obecnie wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami w Kredyt Banku i Warcie stanowić będzie podwaliny pod przyszłe centrum kompetencyjne dla całej grupy KBC. Podobnych projektów będzie zapewne dużo więcej.

Przyszłe wyzwania

W ramach zintegrowanej sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych Kredyt Bank i Warta planują wdrożenie nowego kompleksowego systemu CRM. Jego przyszli użytkownicy z obu firm uzgodnili już nawet wspólny model danych oraz zakres funkcjonalny systemu, a obecnie trwa przetarg na wybór dostawcy. Żeby uczynić zadość dzisiejszym wymogom prawnym, nowe rozwiązanie będzie korzystało z dwóch baz będących de facto rozdzielonymi fizycznie instancjami tej samej bazy. Taki model ułatwi obsługę klientów i wsparcie danymi call center, które już jest wspólne dla obu instytucji.

Podobny problem dotyczy także systemów transakcyjnych. Tu jednak sprawa rozwiązana zostanie inaczej. "Pracownicy Kredyt Banku i Warty korzystać będą z aplikacji o podobnym interfejsie graficznym opartym na wspólnym szkielecie projektowym AGF. Integracja pomiędzy spółkami realizowana będzie na poziomie wspólnej platformy i centrum danych" - wyjaśnia Wojciech Hawajski.

Przygotowanie wspólnego systemu dla obydwu instytucji to nie lada wyzwanie. "Głównym problemem jest oczywiście wypracowanie wspólnego, spójnego modelu danych, który uwzględniałby specyfikę banku i instytucji ubezpieczeniowej" - mówi Wojciech Hawajski. Poważne wyzwanie stanowi także przygotowanie procesu wsparcia firm przy korzystaniu z systemów. "W sektorze ubezpieczeniowym obowiązują chociażby inne, nieco bardziej liberalne rygory, jeśli chodzi o SLA pomiędzy IT a biznesem" - dodaje Wojciech Hawajski.

Dlatego też do wszystkich tych wyzwań Kredyt Bank i Warta starają się już dzisiaj należycie przygotować. Tylko w ten sposób obie spółki mogą być pewne, że sprostają im, gdy nastąpią spodziewane zmiany prawne.

Wspólny model

"Głównym problemem jest oczywiście wypracowanie wspólnego, spójnego modelu danych, który uwzględniałby specyfikę banku i instytucji ubezpieczeniowej. Poważne wyzwanie stanowi także przygotowanie procesu wsparcia firm przy korzystaniu z systemów. W sektorze ubezpieczeniowym obowiązują chociażby inne, nieco bardziej liberalne rygory, jeśli chodzi o SLA pomiędzy IT a biznesem" - mówi Wojciech Hawajski, dyrektor Departamentu Eksploatacji IT Kredyt Banku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200