Najtańszy UNIX na komputer PC

Coherent, wersja 4.0, to najtańszy (cena 99,95 USD) system operacyjny podobny do UNIXu, opracowany przez firmę Mark Wiliams Co. dla 32-bitowych komputerów PC z procesorami Intela, od 386SX poczynając.

Coherent, wersja 4.0, to najtańszy (cena 99,95 USD) system operacyjny podobny do UNIXu, opracowany przez firmę Mark Wiliams Co. dla 32-bitowych komputerów PC z procesorami Intela, od 386SX poczynając.

W porównaniu z poprzednią wersją 3.0, system wzbogacił się o możliwość kompilowania i wykonywania programów o dowolnej wielkości kodu i danych, z płaską przestrzenią adresową. W poprzedniej wersji programy mogły być kompilowane tylko w tzw. małym modelu pamięciowym (rozmiar kodu do 64 kB, rozmiar danych także do 64 kB). Jak każdy UNIX, system realizuje prace wielozadaniowe i wieloprocesowe.

Programy skompilowane w tym systemie mogą być przenoszone na inne wersje UNIXu dla komputerów PC z procesorami Intela, gdyż postać kodu odpowiada formatowi COFF, zdefiniowanemu dla tych procesorów, pracujących pod UNIXem. Przenośność w przeciwną stronę nie zawsze jest możliwa, gdyż system Coherent nie realizuje wszystkich funkcji systemowych "dużego" UNIXu.

System Coherent zawiera ponad 200 poleceń i , dwa shelle (Bourna i Korna), dwa edytory (MicroEmacs i elvis, będący wersją vi). Zrealizowano także programy formatowania tekstu nroff i troff oraz bibliotekę macro ms. Dostępne są programy archiwacji tar i cpio, UUCP i Kermit do przesyłania plików między systemami UNIX oraz program zarządzania bazą danych rdb. System zawiera narzędzia firmy Mark Wiliams do tworzenia poważnych aplikacji - kompilator C, yacc (kompilator kompilatorów) i lex (analizator leksykalny). Inne firmy dostarczają kompilatory Fortranu, Basicu, Cobola i C++. Z tymi narzędziami system świetnie nadaje się do tworzenia samodzielnych, specjalnych aplikacji, sprzedawanych razem z komputerem.

Coherent nie jest w pełni zgodny ze współczesnymi wersjami UNIXu, gdyż jego realizacja jest oparta na wersji System 7 z lat 70. Ponadto, podobnie jak ówczesne wersje systemu, ma on czysto znakowy interfejs użytkowy. Nie istnieje także żadna możliwość stworzenia sieci, a przy przesyłaniu plików trzeba korzystać z Kermita lub UUCP. Przewiduje się, że system uzyska możliwości sieciowe pod koniec br.

Wymagania systemu, w porównaniu z pełnymi implementacjami UNIXu (np. SCO UNIX), są niewielkie - wystarcza komputer z procesorem 386SX, pamięcią 640 kB i 10 MB wolnej przestrzeni na dysku.

Przewiduje się, że w najbliższym czasie dostępne będą gcc - GNU kompilator C (public domain) oraz inne bezpłatne programy użytkowe.


TOP 200