Najszybszy klaster

TruCluster Digitala bije rekordy wydajności

TruCluster Digitala bije rekordy wydajności

Digital Equipment Corp. zaprezentował nową rodzinę produktów umożliwiających budowanie wysoko wydajnych klastrów unixowych. Tego samego dnia Transaction Processing Performance Council (TPC), instytucja zajmująca się ocenianiem wydajności najpotężniejszych serwerów, ogłosiła rekordowy rezultat nowego klastra Digitala. Cztery połączone serwery Digital AlphaServer 8400 5/350 wyposażone w 32 procesory i 32 GB pamięci, pracujące pod kontrolą systemu Digital Unix i Oracle Universal Server wraz z Oracle Parallel Server osiągnęły rezultat 30390 tpmC przy koszcie 305 USD/tpmC. Jest to absolutny rekord wydajności odnotowany przez TPC - wynik półtora razy wyższy od najbliższego konkurenta 112-procesorowego klastra Tandem Himalaya K10000 i jednocześnie ponad trzy razy tańszy.

Rodzina TruCluster

Nowa, ogłoszona niedawno rodzina produktów stanowiących rozwiązanie klastrowe Digitala nosi nazwę TruCluster. Składa się ona z czterech produktów, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości klastra.

Pierwszym z produktów jest PCI to Memory Channel Interconnect usprawniający wymianę danych między serwerami pracującymi w klastrze. W dotychczasowych rozwiązaniach wymiana danych odbywała się przez szybką sieć FDDI, a przesyłane dane przechodziły przez procesor i porty wejścia/wyjścia. Digital zastosował obecnie inne, szybsze rozwiązanie - dane wymieniane są bezpośrednio na poziomie pamięci serwerów za pośrednictwem technologii nazwanej Memory Channel. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest absorbowany procesor serwera. W każdym z serwerów, które mają wymieniać dane w ten sposób, konieczne jest zainstalowanie specjalnej karty standardu PCI i jeśli łączone będą w ten sposób więcej niż dwa serwery, to trzeba także nabyć specjalny koncentrator - Memory Channel Hub.

Zaletą stosowania Memory Channel jest znaczne zmniejszenie opóźnień. W standardowym klastrze sieciowym wynoszą one 400-500 ms, a w klastrze Memory Channel mniej niż 5 ms. Jest to zaledwie dziesięć razy więcej niż opóźnienia na magistrali serwera SMP wynoszące ok. pół ms.

Ponadto standardowe klastry wymuszały stosowanie odpowiednich protokołów przesyłania danych i wymagały specjalistycznego programowania. Od obciążeń tych wolny jest Memory Channel. W maksymalnej konfiguracji może on łączyć 2-8 wieloprocesorowych serwerów z rodziny AlphaServer (2000-8000).

Drugim produktem wchodzącym w skład rodziny TruCluster jest Oracle Parallel Server. Oprogramowanie to współpracuje z Universal Server, produkowanym przez firmę Oracle, i umożliwia równoległy dostęp do baz danych pracujących w środowisku klastrowym Digitala oraz optymalizuje dostęp użytkowników do tych baz.

Kolejnym produktem jest Available Server, odpowiedzialny za utrzymanie klastra Digitala w pełnej gotowości do pracy przez 24 godz./na dobę. Składa się on z kilku modułów umożliwiających szybkie, automatyczne odtworzenie systemu po awarii, która jest praktycznie niezauważalna dla użytkowników (niektóre aplikacje działają już po 15 sek. od wyłączenia serwera, gdyż ich obowiązki przejmowane są przez inne maszyny pracujące w klastrze).

Moduł o nazwie Logical Storage Manager umożliwia dystrybucję zadań między serwerami klastra, pozwalając rozkładać je w dowolny sposób, np. określając, z jakim maksymalnym obciążeniem mają pracować poszczególne serwery i maszyny. Oprogramowanie to oferuje także zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią dyskową klastra i możliwość dodawania nowych serwisów sieciowych bez konieczności restartowania serwerów.

Modułem zwiększającym wydajność pracy aplikacji w klastrach jest Distribution Lock Manager. Oprogramowanie to optymalizuje i synchronizuje dostęp do współdzielonych przez wielu użytkowników aplikacji i plików, a także zapewnia optymalną wydajność pracy aplikacji pracujących w trybie równoległym (wieloprocesorowym).

Ostatnim z produktów wchodzących w skład rodziny TruCluster jest Distributed Available Disk. Oprogramowanie to umożliwia dostęp serwerów pracujących w klastrze do wszystkich podłączonych do nich dysków twardych SCSI (a nie tylko tych, które fizycznie znajdują się w danym serwerze).

Zarządzanie

Wraz ze sprzętem niezbędnym do zbudowania klastra klient otrzymuje oprogramowanie, które pozwala na bieżąco monitorować pracę wszystkich serwerów oraz zarządzać nimi:

- Cluster Monitor pozwala dokonywać podstawowej konfiguracji klastra.

- Performance Manager wyświetla w trybie graficznym charakterystyki przedstawiające wydajność i obciążenie poszczególnych serwerów pracujących w klastrze.

- The Networker zapewnia wykonywanie kopii awaryjnych maszyn pracujących w klastrze.

- PolyCenter Scheduler pozwala administratorowi zdefiniować kolejność wykonywania rutynowych, automatycznych zadań.

Digital oferuje także wiele rozwiązań przystosowanych specjalnie do pracy w nowym klastrze (zoptymalizowanych do wykorzystywania cech szybkiego odtwarzania systemu po awarii), np. oprogramowanie serwera WWW firmy Netscape.

Ceny

Zarówno komponenty sprzętowe, jak i oprogramowanie niezbędne do pracy TruClustera są już w sprzedaży. Oprogramowanie dla AlphaServera 2000 kosztuje 15 tys. USD. Wersja dla AlphaServera 8000 - 30 tys. USD. Za Memory Channel Interconnect zapłacić trzeba 2995 USD za każdy serwer włączany do klastra. Koncentrator, stosowany przy łączeniu w klaster więcej niż dwóch serwerów, kosztuje 6995 USD.

Dodatkowe informacje o TruCluster Digitala można uzyskać na internetowej stronie WWW

http://www.unix.digital.com/trucluster.html.


TOP 200