Najszybsze laboratorium świata

ARUZ pozwala na uproszczenie całego procesu badawczego. Złożone problemy można podzielić na proste etapy, a następnie poszczególne etapy analizować. Np. jeśli badamy jakąś substancję (polimer, peptyd, jakąkolwiek substancję złożoną), w każdym FPGA modelujemy pojedyncze molekuły. Całe urządzenie pozwala zanalizować zachowanie wielu molekuł, które równolegle współoddziałują ze sobą, oraz prześledzić dynamikę tej interakcji, wyjaśnia dr Robert Szewczyk, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w Ericpol.

ARUZ pozwoli na analizę ponad 1 miliona molekuł podczas pojedynczego badania. Jest to bardzo istotna liczba, ponieważ aby wykonać analizę rzeczywistego układu, np. białek czy polimerów, minimalna liczba komórek nie powinna być mniejsza niż 1 000 000 (wynika to z faktu występowania tzw. efektu skończonych rozmiarów).

Zobacz również:

ARUZ umożliwia to co wcześniej było niemożliwe. Daje wgląd w reakcję chemiczną, która wcześniej była nieuchwytna dla laboranta. Symulacje cyfrowe pozwalają analizować dynamikę reakcji krok po kroku z dokładnością do pikosekund (bilionowych części sekundy), co w przypadku badań tradycyjnych jest praktycznie niemożliwe. Dają też ogromne oszczędności materiałów, nie wymagają użycia drogiej aparatury. Do tego skracają czas poświęcony na badania do kilkuset razy. Takie badania są też znacznie dokładniejsze. W tradycyjnych badaniach nieraz trudno określić, co przereagowało i w jakiej ilości. ARUZ to podpowie, dodaje Robert Szewczyk. I ostatnia rzecz – symulacja cyfrowa pozwala uniknąć wypadków przy pracy, jakie mogą mieć miejsce w zwykłym laboratorium.

Symulacje dla wielu branż

Z analizatora będą mogły korzystać zarówno instytucje naukowe jak i firmy komercyjne.

Zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki. Najbardziej oczywiste jest zastosowanie do badań w przemyśle chemicznym obejmujących zagadnienia związane z np. produkcją, przetwórstwem polimerów i kompozytów oraz badaniem dynamiki reakcji chemicznych. Pokrewne zastosowanie – w kosmetyce, farmacji czy ochronie środowiska – to dyfuzja substancji przez błony komórkowe czy np. skórę, transport zanieczyszczeń przez glebę, badanie właściwości materiałów jako filtrów. W inżynierii materiałowej z kolei analizator znajdzie zastosowanie przy opracowywaniu nowych materiałów odpornych na różne czynniki, wykazujących określone przewodnictwo elektryczne i termiczne. W przemyśle spożywczym – w produkcji opakowań odpornych na interakcje z produktami w nich zawartymi. W przemyśle IT – np. w analizie obciążenia sieci światłowodowych, bezprzewodowych, tworzeniu nowych algorytmów i programów komputerowych. W fizyce za pomocą ARUZ można badać zjawisko transportu w cieczach, przejścia fazowe, zjawiska magnetyczne, procesy agregacji czy badanie stopnia uporządkowania w układach heterogenicznych. Zaletą analizatora jest również możliwość przekonfigurowania całego urządzenia. Jak mówią jego pomysłodawcy– będzie on jak kameleon, dostosowujący się do potrzeb badaczy.


TOP 200