Najpierw planować zasoby czy dostawy?

Przedsiębiorstwa zmagające się z wyzwaniami unowocześnień muszą rozstrzygać czym zająć się najpierw.

Przedsiębiorstwa zmagające się z wyzwaniami unowocześnień muszą rozstrzygać czym zająć się najpierw.

Jednym z ważniejszych dylematów jest wybór pomiędzy wdrażaniem systemu planowania zasobów , a zorganizowaniem efektywnego, logicznego, planowanego łańcucha dostaw. Oba przedsięwzięcia służą wsparciu logistyki w przedsiębiorstwie, jednak różnią się przeznaczeniem, kosztem i czasem trwania wdrożenia. Systemy ERP (do których należą pakiety MRP II) dostarczają precyzyjnych danych finansowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych do zarządzania procesami biznesowymi. Korporacja może działać sprawniej i oszczędniej. Jednak nie mogą one w żaden sposób podpowiedzieć menedżerom bardziej fundamentalnych decyzji co, komu, kiedy i gdzie dostarczać, czyli jak restrukturyzować zasoby i plany, aby uzyskać znaczącą poprawę zyskowności. Systemy planowania łańcucha dostaw wywiązują się z tego zadania znacznie lepiej.

Według Gartnera

Problemem wyboru, co pierwsze wdrażać w przedsiębiorstwie: systemy zarządzania zasobami czy planowania łańcucha dostaw, zajęli się konsultanci Gartnert Group. Ich zdaniem, menedżerowie najpierw powinni zabrać się za zagadnienia logistyczne. Podstawowym argumentem jest możliwość uzyskania szybkich efektów. System planowania łańcucha dostaw wdraża się w kilka miesięcy, a zwrot nakładów następuje po maksimum roku, podczas gdy system ERP implementuje się kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy, a na zwrot pieniędzy czeka do pięciu lat.

System planowania zasobów jest przedsięwzięciem na ogromną skalę, ma dziesiątki lub setki użytkowników końcowych, których trzeba wyposażyć i przeszkolić. System logistyczny ogranicza się do kilkunastu użytkowników. Szczególną wartością systemu planowania łańcucha dostaw jest jego pobudzająca rola w uczeniu się przedsiębiorstwa. W przypadku systemów ERP następuje jeden gwałtowny skok wiedzy, a potem już przybywa jej bardzo mało i nieznacznie wpływa na kształtowanie przedsiębiorstwa. Systemy logistyczne umożliwiają systematyczne ich ulepszanie w miarę ich użytkowania, uczenia się i wyciągania wniosków z doświadczeń.

Konsultanci Gartnera zauważają, że odkładanie inwestycji logistycznych mści się na firmach. Pokonują je przedsiębiorstwa, które logistykę wykorzystują do poprawienia obsługi klientów, poprawienia płynności dystrybucji i zmiany struktur organizacji. Jest wiele przykładów na to, że sprawność logistyczna przesądza o pozycji na rynku i zyskach.

Podejmowanie decyzji o pierwszeństwie wdrożeń powinno być podyktowane tylko dwoma czynnikami:

- co szybciej poprawi obsługę klientów, przyniesie im korzyść

- co szybciej przyniesie zysk finansowy.

Po rzetelnej analizie zwykle okazuje się, że oba systemy należy wdrażać równolegle, aczkolwiek małe i średnie firmy mogą mieć z tym kłopoty. Jednak porywanie się na gruntowne udoskonalenia nie ma sensu, jeśli na pierwsze efekty klientowi przyjdzie długo czekać. Jeśli konkurencja zrobi mniej, ale szybciej, to ona wygra na rynku. Czas uzyskiwania efektu musi być decydującą przesłanką wyboru.


TOP 200