Najlepsze uniwersytety

Po raz kolejny Harvard otwiera ranking 500 najlepszych uniwersytetów, stworzony przez Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong.

Spośród pierwszej dwudziestki najlepszych uniwersytetów świata, wszystkie oprócz trzech (Cambridge, Oxford i Tokio) znajdują się w USA. Ranking opiera się na kilku kryteriach, m.in. jakości przeprowadzanych badań naukowych oraz jakości akademickiej, liczby cytowań etc.

Ranking oparto o skalę 100-punktową, gdzie 100 oznacza doskonałą jakość. Na pierwszym miejscu, z wynikiem 100 znalazł się Uniwersytet Harwarda, kolejne uczelnie dzieli od niego ponad 20 punktów. Na drugim miejscu jest Stanford, na trzecim Cambridge, na trzecim California Berkeley, na czwartym Massachusetts Institute of Technology, na piątym California Institute of Technology, na szóstym Princeton. Kolejne miejsce zajął Oxford, z wynikiem ponad 60 punktów, a uczelnia z Tokio znalazła się na 14. pozycji (52 punkty).

Zobacz również:


TOP 200