Najlepsze programy MBA

Pierwsze miejsce w I rankingu szkół MBA przypadło Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejne miejsca również zajęły uczelnie warszawskie. Na drugim miejscu znalazła się Szkoła Główna Handlowa, prowadząca przy współpracy z Uniwersytetem w Minesocie, program WEMBA. Na trzeciej pozycji uplasowała się Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, oferująca program Executive MBA.

Studia MBA prowadzone są w Polsce od 10 lat przez uczelnie, którym udało się pozyskać zagranicznych kooperantów, nadających stopnie MBA. Obecnie na blisko 30 polskich uczelniach można uzyskać tego rodzaju uprawnienia. Uczestnikami studiów MBA są osoby posiadające już tytuł magistra, zajmujące samodzielne stanowiska kierownicze i pragnące rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie. Zajęcia trwają zazwyczaj od dwu do czterech semestrów i są dość kosztowne. Za program MBA, który zajął w rankingu pierwsze miejsce trzeba zapłacić 11 tysięcy USD. Jeszcze droższe są zajęcia na SGH, gdzie koszt programu wynosi 16 tysięcy USD.

Ranking polskich programów MBA zorganizowany został przez miesięcznik "Perspektywy". Studia MBA oceniali specjaliści w zakresie zarządzania, pod kierownictwem prof. Włodzimierza Siwińskiego.