Najlepsze programy DTP

Wszystkie czołowe programy Desktop-Publishing (DTP) przeznaczone dla komputerów Macintosh oraz PC mają dziś fascynujące możliwości. Oto zestawienie, które może być pomocne przy dobieraniu właściwego programu do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika, Opracowali je Barbara Assadl i Galen Gruinan, którzy przedtem przetestowali omawiane programy dla gazety IDG „Info World"

Wszystkie czołowe programy Desktop-Publishing (DTP) przeznaczone dla komputerów Macintosh oraz PC mają dziś fascynujące możliwości. Oto zestawienie, które może być pomocne przy dobieraniu właściwego programu do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika, Opracowali je Barbara Assadl i Galen Gruinan, którzy przedtem przetestowali omawiane programy dla gazety IDG „Info World"

Programy Desktop-Publishing nadal w tempie godnym uwagi zyskują na popularności. Możliwości, które jeszcze niedawno mogły być uważane za sensacyjne, dziś są powszechnym dobrem. Dzisiejsze programy oferują funkcje, które wcześniej były dostępne tylko na dużych komputerach typu main-frame, na przykład edytory tabel czy możliwości wykonywania czterobarwnych wyciągów dla litografii. Być może ten rozwój zawdzięczamy zwiększającej się kompetencji użytkowników i polepszającemu się środowisku pracy, które pozwala na sprawne wprowadzenie programów na komputery osobiste.

Z sześciu omówionych niżej czołowych programów cztery są przeznaczone na komputery Macintosh: Pagemaker 4.0, Design Studio 1.01, Quark Xpress 3.01 i Publish-It 1.2. Trzy pierwsze z nich zostały w ostatnim półroczu zmodernizowane. Pamiętający dawne czasy Publish-It, powinien niebawem mieć nową wersję.

Jeśli chodzi o PC, to zbadane zostały dwa programy: Pagemaker 3.01 i Ventura Publisher 3.0 dla systemu Windows. Pagemaker 301 jest zgodny z wersją 3.0 z wiosny 1988, przeznaczony jest jednak dla Windows 3.0 i oferuje kilka drobnych ulepszeń, na przykład przy imporcie i eksporcie danych. Pagemaker 4.0 dla Windows znajduje się obecnie na etapie testu Beta. Windows Ventura jest pierwszą wersją tego produktu dla Win dows, przedtem bowiem był przeznaczony wyłącznie dla systemu GEM. Pod względem funkcjonalności jest on praktycznie identyczny z GEM Ventura Publisher. Tu taj omówiono tylko wersję dla Windows.

Mac czy PC?

Większość ludzi automatycznie łączy programy Desktop-Publishing z Macintoshem. Nie jest to błędem, w dalszym ciągu bowiem Mac jest w tej dziedzinie nie do pokonania. Zapewne jednak Ventura zarówno w wersji GEM, jak i Windows jest mocnym konkurentem. Ukazujący się właśnie Pagemaker 4.0 i inne oczekiwane przeniesienia ze świata Macin-tosha w świat Windows (na przykład Quark Xpress) sprawią, że wybór sprzętu będzie zupełnie bez znaczenia. Pytanie „Mac czy PC?" jest nieistotne i dlatego, że oba te komputery oferują oprócz DTP także wysokiej jakości programy graficzne i obróbki tekstu, a oprócz tego mogą wykonywać coraz więcej programów, które zostały utworzone pod innymi systemami.

Podobnie jak wielu licznych użytkowników, także i wy możecie dojść do wniosku, że różnorodność waszych potrzeb w zakresie DTP jest tak duża, że nie wystarczy prosta odpowiedź na przykład na pytanie: czy wybrać Venturę na PC do dokumentów czarnobiałych, czy może program z wielkimi tabulatorami i możliwością stosowania specjalnych efektów typograficznych na Macintosha do dokumentów kolorowych. Ponieważ obsługa i rozkazy typograficzne są i tu, i tu bardzo podobne, nauka dwóch programów nie jest o wiele trudniejsza niż jednego.

Innym dobrym rozwiązaniem mogłoby być zainstalowanie Page-makera na obu systemach: mniej wydajna wersja na PC do dokumentów bazowych i wyrafinowana wersja na Macintosha do zadań złożonych.

Systemy Desktop-Publishing mogą dziś praktycznie robić wszystko, co potrafią tradycyjne systemy, a w pewnych przypadkach trochę więcej. Oprócz tego są opłacalne i wydajne. Najważniejsze, abyśmy uwzględnili wady i zalety każdego programu, spoglądając na nasze indywidualne potrzeby w stosunku do DTP.

Posumowanie W dziedzinie najwyższej klasy programów Desktop-Publishing nie trwa wcale pojedynek dwóch konkurentów, jak sądzi wielu użytkowników. Każdy z przebadanych przez nas pakietów przeznaczonych dla Macintoshy i PC ma swe szczególne zalety. Wasz wybór może zależeć od jednej jedynej cechy jakiegoś produktu.

Ventura (w wersji dla Windows lub dla GEM) jest najlepszym produktem, jeśli chodzi o PC. Na Ma-cintoshach wyróżnia się Quark Xpress. Pięć z sześciu produktów oferuje najwięcej możliwości High-end: Ventura Publisher (Windows lub GEM), Quark Xprss, Publish It, Design Studio i Pagemaker (Mac). Wszystkie one oferują wysoką sprawność w zakresie typografii, opracowania graficznego, zarządzania dokumentem, giętkością przy definiowaniu układu (layout) i sterowaniu drukarką. Każdy z nich przywiązuje do tego zapewne taką samą wagę, jak inne. Wersja programu Pagemaker na PC plasuje się zdecydowanie na ostatnim miejscu.

Quark, Ventura i Publish-It mniej więcej tak samo nadają się do publikacji opartych na technice rastrowej: zarówno magazynów i biuletynów, jak i akcydensów i ogłoszeń. Pagemakera i Design Studio poleca się raczej do opracowywania akcydensów.

Quark Xpress oferuje najlepsze ze wszystkich możliwości pod względem układu (layout) i druku. Trochę mniej nadaje się do długich dokumentów, ponieważ nie potrafi wytworzyć automatycznie spisu treści ani skorowidza. Quark i Ventura są pod względem możliwości typograficznych ściśle ze sobą spokrewnione.

Ventura Publisher zbliża się do programu Quark, jeśli idzie o rozplanowanie układu. Ze względu na specjalne zastosowania Quark przewyższa nieco swoją konkurencję, na przykład przy opracowywaniu tabel i wyrażeń matematycznych. Ventura jest też trochę słabsza, jeśli chodzi o włamywanie tekstów i możliwości kolorystyczne, a w wersji dla Windows także pod względem sterowania drukarką.

Pagemaker dla Macintosha oferuje znakomity edytor tekstów i duże możliwości kolorystyczne, jest jednak słaby w automatycznym planowania układu i mało elastyczny przy definicjach wprowadzanych przez użytkownika. Ma solidną typografię.

Publish-It oferuje wyjątkowe możliwości graficzne i manipulacyjne, jest jednak typograficznie mniej precyzyjny niż Quark czy Ventura. Program ten jest w porównaniu z konkurencją także stosunkowo niedrogi (395 USD).

Design Studio daje duże typograficzne i graficzne możliwości operowania kształtem, na przykład umożliwia dowolne obracanie obiektu oraz rysowanie. Podobnie jak w wypadku programu Quark, nie ma tu automatycznego tworzenia skorowidza.

Pagemaker dla Windows jest istotnie słabszy od innych produktów. Potrzebuje pilnie odświeżenia, aby znów móc dotrzymać kroku swoim siostrzanym wersjom na Macintosha, a także swoim konkurentom na PC. Nowe wersja mogłaby pchnąć ten program znów do przodu.


TOP 200