Najlepsze polskie prace magisterskie

Rozdano nagrody w piątej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny informatyki ekonomicznej, organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej i Accenture.

Rozdano nagrody w piątej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny informatyki ekonomicznej, organizowanego przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej i Accenture.

Laureatem została Agnieszka Wereszczyńska z Uniwersytetu Szczecińskiego (promotor prof. Wojciech Olejniczak). Nagrodzono ją za pracę Systemy ekspertowe jako narzędzie selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Drugie miejsce zajął Andrzej Niesler, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (promotor prof. Adam Nowicki) za pracę Strategia internetowa jako uwarunkowanie rozwoju organizacji w XXI wieku. Trzecią nagrodę otrzymał Aleksander Górajek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (promotor prof. Jan Goliński) za pracę Analiza ryzyka zamierzeń informatycznych.


TOP 200