Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce

Siedem firm informatycznych trafiło na listę 21 „Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce”. Konkurs od siedmiu lat organizuje w naszym kraju Instytut Great Place to Work®.

O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©) oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©). Liderami rankingów w 3 kategoriach konkursowych zostali: Jotun Polska Sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających poniżej 50, Ochnik Sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, oraz Microsoft Sp. z o.o. – w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób.

W tej samej kategorii na liście laureatów znalazły się również: Cisco Polska, Sii Polska i Atos. Natomiast w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 pracowników laureatami zostały: Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o., Akamai Technologies i EMC Computer Systems Poland.

Zobacz również:

Poziom satysfakcji osób zatrudnionych w firmach, które znalazły się na Listach w ostatnich 7 latach rośnie. Jeśli w 2009 r, w pierwszej edycji konkursu w Polsce, 68% pracowników była skłonna zgodzić się z twierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”, to w tegorocznej edycji odsetek ten wyniósł średnio 82%.

Z analizy statystycznej zgromadzonych danych wynika, że na końcową pozytywną ocenę firmy przez pracownika największy wpływ mają 3 czynniki: przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie, poczucie, że w osobie zatrudnionej pracodawca dostrzega nie tylko pracownika, ale także człowieka oraz partnerskie traktowanie, bez względu na zajmowane przez pracownika stanowisko. Laureaci konkursu Great Place to Work® w Polsce mogą szczycić się bardzo wysoką ocena wystawioną im przez pracowników właśnie w tych 3 kwestiach. Średnio 90% pracowników tych organizacji jest przekonana o tym, że firma jest zarządzana uczciwie, 79% ma poczucie, że dostrzega się w nich ludzi, a 85% czuje się traktowana po partnersku.

Rozwiązania stosowane przez laureatów konkursu Great Place to Work® mogą stanowić inspirację, jak tworzyć efektywne systemy zarządzania, których podstawą jest zaufanie w relacjach kierownictwo-pracownik. „Warto sobie uświadomić, że z punktu widzenia lidera, zaufanie nie jest przynależną do jego osoby cechą, ale decyzją o podjęciu konkretnego ryzyka w relacjach ze współpracownikami i zarządzaniu nimi. Najlepsi z najlepszych z sukcesem podejmują to ryzyko, bo ich organizacje rządzą się powszechnie podzielanymi w firmie przekonaniami i wartościami, od których nie ma odstępstw.” – mówi Marzena Winczo-Gasik, starszy konsultant i menedżer ds. komunikacji w Great Place to Work® w Polsce.


TOP 200