Najlepsi w chmurze

Zapraszamy do konkursu „Best in Cloud”. Poszukujemy innowacyjnego, efektywnego, godnego upowszechnienia sposobu sięgania po cloud computing, z wymierną korzyścią organizacyjną i biznesową dla firmy.

Najlepsi w chmurze
Harmonogram konkursu Best in Cloud 2013

19 listopada 2013

- Ogłoszenie zwycięzcy konkursu „Best in Cloud 2013”

- Faza finałowa konkursu „Best in Cloud 2013” (prezentacje finalistów)

20 października 2013

- Zakończenie przyjmowania aplikacji do konkursu „Best in Cloud 2013” na stronie www

25 października 2013

- Ogłoszenie listy finalistów konkursu „Best in Cloud 2013”

Celem konkursu „Best in Cloud” jest wyłonienie firm i organizacji, których dorobek w obszarze zastosowań technologii w chmurze wybija się na naszym rodzimym rynku. Zapraszamy do konkursu firmy lub instytucje publiczne działające w Polsce (z wyłączeniem firm informatycznych i telekomunikacyjnych).

Konkurs „Best in Cloud 2013” składa się z dwóch faz. W pierwszej fazie Jury oceni nadesłane zgłoszenia i wyłoni sześciu finalistów. W drugiej fazie, 19 listopada br. podczas konferencji „Best in Cloud”, wybrani finaliści przedstawią w prezentacjach dla publiczności swoje dokonania. Następnie uczestnicy konferencji wybiorą, metodą głosowania, najlepsze wystąpienie i w ten sposób wyłonią zwycięzcę konkursu.

Ocenie podlega:

  • wpływ na funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji,
  • wymierny efekt ekonomiczny,
  • wpływ na rozwiązanie istotnych problemów przedsiębiorstwa czy organizacji.

Zapraszamy do udziału!

Informacje o konkursie i konferencji oraz zgłoszenie:http://www.computerworld.pl/konferencja/KonkursCloud

Jury konkursu „Best in Cloud”
Robert Pławiak, dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT, PZU SA

Od 1999 r. zdobywał doświadczenie zawodowe, piastując stanowiska kierownicze w sektorze finansowym, m.in. w Banku Handlowym w Warszawie, Inteligo Financial Services, EFG Eurobank Ergasias Oddział w Polsce, FM Bank, Raiffeisen bank Polska SA. Zarządzając departamentami IT i prowadząc projekty informatyczne w instytucjach finansowo-bankowych, zdobył bogate doświadczenie w budowaniu efektywnych zespołów IT, tworzeniu strategii IT, zarządzaniu procesowym, wdrażaniu ładu korporacyjnego IT Governance oraz bezpieczeństwa informatycznego. Posiada wiedzę z zakresu ISMS, QMS oraz uprawnienia i certyfikaty audytora wiodącego ISMS (ISO27001), audytora wiodącego EOQ (ISO9001), IT Security Manager. Członek organizacji ISACA (Silver Member) i ISSA (Senior Member).

Jarosław Serba, dyrektor wykonawczy Departamentu IT i Kolportażu,RUCH S.A.

Odpowiada za zmiany w obszarze IT wspierające proces restrukturyzacji firmy. Przewodniczący rady nadzorczej RUCH Internet. Oprócz IT nadzoruje również operacje w obszarze kolportażu prasy oraz pełni obowiązki prokurenta w Nexto.pl sprzedającego e-booki i e-prasę. Wcześniej twórca i pierwszy prezes zarządu Centrum Usług Wspólnych stworzonego w ramach Grupy PKN Orlen. Przez ponad 10 lat związany z działem usług IBM, gdzie realizował projekty informatyczne z obszaru outsourcingu, doradztwa IT. Wdrażał systemy informatyczne dla takich klientów, jak: Polkomtel, PKN Orlen, Fiat, Fortis Bank czy Millennium Bank.

Krzysztof Wykręt, top menedżer IT, konsultant

Przez klika lat pracował jako nauczyciel matematyki i informatyki w warszawskim liceum im. Józefa Poniatowskiego, następnie przez 10 lat w firmie Kodak, przez ostatnich prawie 5 lat w grupie farmaceutycznej Sanofi. W obydwu firmach zajmował się wszystkimi zagadnieniami związanymi z informatyką. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w informatyce – od pracownika help desku do zarządzania IT na obszarze czterech krajów w Europie Centralnej. Prowadził wiele projektów z zakresu IT – wdrożenia systemów ERP, BI, CRM, EDI, Call Center itp., połączenia od strony informatycznej spółek z grupy kapitałowej, restrukturyzację i optymalizację infrastruktury IT. Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Klubu CIO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200