Najlepsi pracodawcy roku 2009

Zwycięzcami czwartej edycji badania zorganizowanego przez Hewitt Associates zostali Quintiles Poland (duże firmy) i EMC Computers Systems Poland (w kategorii MSP).

Poza EMC wśród najlepszych pracodawców z branży IT znaleźli się także Microsoft i . W tegorocznej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) wzięło udział aż 126 firm reprezentujących różne branże, skale działania i regiony. BNP - obok wyłonienia najlepszych pracodawców, ma na celu zbadanie aktualnych postaw i opinii pracowników, jak również trendów na rynku pracy.

Tegoroczne wyniki Badania potwierdzają zmiany na rynku pracy, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy. Odpowiedzi respondentów wskazują na wzrost poziomu zaangażowania zarówno wśród pracowników (z 43% w 2008 r. do 48% obecnie), jak i wśród najwyższej kadry zarządzającej (z 71% do 78%). Jednocześnie zaobserwowano zwiększoną lojalność pracowników względem pracodawców i większą obawę o utrzymanie miejsca pracy.

"Zaobserwowaliśmy również, że w okresie presji na zwiększanie efektywności i cięcie kosztów pracownicy czują się silniej motywowani przez organizację do dawania z siebie znacznie więcej, niż w czasach prosperity. Firmy, które zainwestowały w pracowników, mają teraz cenny atut w postaci zaangażowanego zespołu, gotowego wspierać organizację nawet, kiedy jest trudno" - mówi Magdalena Warzybok, menedżer projektu Badania Najlepsi Pracodawcy. "Cechą charakterystyczną Najlepszych Pracodawców jest ponadprzeciętny poziom zaangażowania ich pracowników. Jak wskazuje badanie, bezpośrednio przekłada się to na silniejszą dynamikę wzrostu przychodów i ich wysokość w przeliczeniu na zatrudnionego pracownika. Najlepszych Pracodawców cechuje także wysoka efektywność operacyjna ich organizacji i procesów, co w powiązaniu z wysokim zaangażowaniem może tworzyć przewagę konkurencyjną" - dodaje Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zarządu Hewitt Associates.

Zobacz więcej:

Ogłoszono listę najlepszych pracodawców roku 2009


TOP 200