Najlepsi pracodawcy IT w Polsce 2019 - badanie Computerworld

Britenet, ING Tech Poland, HL Tech oraz KMD to zwycięzcy najnowszej edycji badania "Najlepsze miejsce pracy w IT 2019”, przeprowadzonego przez magazyn "Computerworld".

„Najlepsze miejsce pracy w IT 2019” to konkurs towarzyszący siódmej edycja badania AudIT przeprowadzanego przez Computerworld we współpracy z Kantar TNS. Najnowsze badanie było prowadzone od marca do grudnia 2018 roku. Wręczenie nagród dla firm, które uzyskały najlepsze wyniki w przeprowadzonym badaniu odbyło się w trakcie konferencji Computerworld Zarządzanie Zespołami IT 2019.

W konkursie na „najlepsze miejsce pracy w IT w Polsce 2019” zwyciężyła firma Britenet, a wyróżnienia za kolejne miejsca w rankingu uzyskały ING Tech Poland (Wyróżnione miejsce pracy w IT 2019), HL Tech (Wyróżnione miejsce pracy w IT 2019) oraz firma KMD (Złote wyróżnienie dla sprawdzonego miejsca pracy w IT 2019).

Tytuł „Najlepszego miejsca pracy IT” po raz kolejny trafił do Britenet. Jak wynika z badania AudIT, siłą firmy są ludzie, którzy tworzą atmosferę sprawnej i przyjaznej współpracy. Pracownicy mają poczucie, że mogą polegać nie tylko na najbliższych współpracownikach, ale również na koleżankach i kolegach z innych działów oraz na swoich przełożonych.

Drugie miejsce zajęła firma ING Tech Poland, która od kilku edycji badania AudIT stale znajdują się w ścisłej czołówce. Pracownicy ING Tech Poland mają poczucie, że pracują przy ciekawych projektach i mają dostęp do najnowszych technologii. Są dumni, że firma cieszy się prestiżem i jest uznawana na rynku za dobrego pracodawcę.

Trzecie miejsce przypadło firmie HL Tech, która po raz pierwszy wzięła udział w badaniu AudIT od razu osiągając znakomity rezultat i zajmując miejsce na podium.

Pracownicy HL Tech czują się obciążeni pracą we właściwy sposób i mają poczucie zachowania równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Dodatkowo, wierzą w jakość oferowanych przez firmę usług.

Wyróżnienie uzyskała firma KMD Poland, od lat z powodzeniem zabiegająca o wysoki poziom satysfakcji i motywacji swoich pracowników. Konsultanci KMD Poland doceniają otwartość i uczciwość współpracowników zespołu oraz efektywną współpracę z innymi konsultantami w ramach projektu.

Gratulujemy zwycięzcom w konkursie, którego wyniki dają firmom nie tylko satysfakcję z dobrej organizacji i dbałości o pracowników, ale również pozwalają zachęcić specjalistów IT do podjęcia pracy w takiej właśnie firmie.

Computerworld AudIT

Dzisiejszy rynek pracownika, zwłaszcza w branży IT, sprawia, że szukanie przewag konkurencyjnych jest koniecznością. Udział w badaniach mierzących satysfakcję pracowników daje wiedzę na temat ich zaangażowania oraz poprawia wizerunek firmy w oczach przyszłych potencjalnych pracowników.

Celem AudIT jest właśnie dostarczenie dogłębnej wiedzy o postrzeganiu firmy (działu IT) przez pracowników, przez pryzmat ich potrzeb, motywacji i satysfakcji z miejsca pracy. Badanie pozwala też na wychwycenie nowych zjawisk na rynku pracy specjalistów IT, które mają wpływ na postrzeganie firmy jako atrakcyjnego bądź nieatrakcyjnego pracodawcy.

AudIT obejmuje znacznie większą liczbę firm niż wymienieni zwycięzcy konkursu. Badanie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracodawców, którzy stoją przed następującymi wyzwaniami:

• Chcą ograniczyć rotację pracowników

• Chcą, by marka pracodawcy była pozytywnie postrzegana

• Oczekują wzrostu produktywności

• Chcą przyciągać najlepszych pracowników

• Chcą wiedzieć, co jest źródłem satysfakcji pracowników

• Szukają obszarów wymagających poprawy.

Z perspektywy pracowników, ich udział w badaniu pozwala określić co rzeczywiście myślą o firmie, w której pracują i odpowiedzieć na pytania czy ich zdaniem pracodawca:

• troszczy się o pracowników

• jest dobrym pracodawcą

• szanuje i wspiera równowagę między pracą zawodową, a życiem prywatnym

• docenia zaangażowanie pracowników

• dba o koleżeńskie relacje

• prowadzi ciekawe projekty

• ma dobrą pozycję rynkową

• regularnie bada poziom satysfakcji pracowników

Badanie obiektywne i niezależne

AudIT jest badaniem obiektywnym. Uczestniczące w nim firmy nie mogą wpływać na wyniki konkursu.

Dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą. Informacje liczbowe są wykorzystywane tylko do zestawień o charakterze ogólnym.

Do badania wszystkich uczestniczących w nim firm wykorzystywana jest ta sama metodyka, co gwarantuje porównywalność wyników. Bazuje ona na sprawdzonych narzędziach badawczych, które pozwalają na uzyskanie rzetelnych informacji.

Trwające 4-5 tygodni badanie AudIT wykorzystuje anonimową ankietę online zawierającą ok. 30 pytań z pięciu głównych obszarów (jej wypełnienie zajmuje 7-10 minut). Zebrane wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik Index TRI*M, typologię pracowników ze względu na motywację i satysfakcję oraz macierz TRI*M, czyli pogłębioną analizę czynników wpływających na satysfakcję pracowników (macierz pozwala na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmian).

Bardziej szczegółowe informacje o metodologii badań można znaleźć pod adresem: metodyka badania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200