Najgorszy rok w Anglii

Rok 1991 był trudny dla przemysłu komputerowego w całej Europie, ale najgorzej wypadł w W.Brytanii.

Rok 1991 był trudny dla przemysłu komputerowego w całej Europie, ale najgorzej wypadł w W.Brytanii. W ub.r. zanotowano tu spadek obrotów o 8,4 %, chociaż liczba sprzedanych komputerów zwiększyła się o 2,3%. Przyczyn najniższych od 5 lat wyników finansowych firm komputerowych upatruje się w dwóch czynnikach: ogólnej recesji i spadku cen sprzętu.


TOP 200