Najgorsze mamy za sobą

Według IDC, wydatki na IT w 2001 r. wzrosną o 1%, w 2000 r. było to 12%. Polepszenie koniunktury jest spodziewane w 2002 r.

Według IDC, wydatki na IT w 2001 r. wzrosną o 1%, w 2000 r. było to 12%. Polepszenie koniunktury jest spodziewane w 2002 r.

International Data Corporation (IDC) przewiduje, że spowolnienie rozwoju gospodarki, którego przyczyn należy upatrywać m.in. w kryzysie gospodarczym USA 2000 r., a także w atakach terrorystycznych z 11 wrześ- nia br., spowodowało, że 2001 r. będzie najgorszym rokiem w historii branży IT. Wydatki na rozwiązania teleinformatyczne w tym roku wzrosną o 1% (12% rok wcześniej). W roku 2002 spodziewana jest poprawa koniunktury, a sprzedaż w sektorze IT wzrośnie o ok. 5,5%.

Jeszcze w sierpniu br. ana- litycy IDC przewidywali, że sprzedaż produktów informatycznych w Ameryce Północnej wzrośnie o 7%, Europie Zachodniej - o 11%, Europie Środkowej i Wschodniej - o 12%. Aby ocenić wpływ wydarzeń z 11 września na branżę IT, IDC przygotowała raport Operation Bacon. W jego opracowaniu wzięło udział 100 analityków z ponad 50 krajów.

Sprzętu dostatek

Według raportu IDC, największy spadek sprzedaży (9-proc.) odnotują w 2001 r. producenci sprzętu. Przyszły rok będzie dla nich niewiele lepszy - sprzedaż spadnie o kolejny procent. Ogólny wzrost rynku pro- gnozowany na 2002 r. będzie za sługą głównie dostawców oprogramowania i usług. Ich sprzedaż ma wzrosnąć odpowiednio o 11 i 9%.

Czarne chmury zebrały się nad amerykańską branżą in- formatyczną. Tam najbardziej dotkliwie odczuwa się zmniejszenie zapotrzebowania na rozwiązania firm teleinformatycznych, głównie na sprzęt komputerowy (spadek 18-proc. w 2001 r. i prognozowany 7,5-proc. w 2002 r.). To negatywne zjawisko w mniejszym stopniu dotyczy Europy Zachodniej (odpowiednio: 4 i 2%) i Japonii (8% i wzrost o 2% w przyszłym roku).

Światełko w tunelu

IDC dostrzega jednak symptomy, które mogą napawać optymizmem. Już w przyszłym roku wzrost sprzedaży oprogramowania może wrócić do poziomu sprzed 2001 r. Stanie się to dzięki inwestycjom m.in. w rozwiązania handlu elektronicznego. W najlepszej sytuacji są firmy oferujące usługi. IDC uważa, że rynek ten stanowi obecnie bastion branży IT.

Według prognoz IDC, w ciągu najbliższych 9 miesięcy przedsiębiorstwa ponownie zwiększą wydatki na informatykę m.in. po to, aby zwiększać efektywność działania i konkurencyjność, a tym samym sprzedaż i zyski. W II połowie 2002 r. wydatki w USA na technologie IT wzrosną 4-6%, w Europie Zachodniej - 6-7%, a w Azji - 10-12%. Budżety działów informatycznych w przyszłym roku będą co prawda większe, ale wydatki będą dokonywane "od projektu do projektu".

Polska nieco lepiej

Szacunki IDC dotyczące Polski są bardziej optymistyczne niż odnoszące się do innych krajów. Wzrost wydatków w 2001 r. jest szacowany na 6-8%.

W tym roku na rynku polskim sprzedano produkty i usługi informatyczne o wartości ok. 3 mld USD. Faktem jest coraz mniejszy wzrost rynku polskiego. W roku 2000 sprzedaż zwiększyła się o ok. 11%, podczas gdy jeszcze w 1999 r. była dwukrotnie większa. W najlepszej sytuacji - podobnie jak na świecie - są producenci oprogramowania (wzrost sprzedaży w 2001 r. jest szacowany na 20%) i dostawcy usług (20-30%). Wynika to przede wszystkim z "wyrównywania poziomu z Europą Zachodnią". Wielką niewiadomą są wyniki dostawców sprzętu, których sprzedaż stanowi blisko połowę rynku. Wszystko zależy od ich wyników w IV kwartale.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200