Najciekawsze w sieci, czyli Szeroki pas 2007

Podczas IV Forum Na Rzecz Usług Szerokopasmowych ogłosimy wyniki kolejnej edycji konkursu Computerworld, na najciekawsze usługi, produkty i przedsięwzięcia rynku szerokopasmowego w Polsce. Już teraz zobacz listę nominowanych.

Jury konkursu "Szeroki pas 2007" na posiedzeniu 6 listopada 2007 r. nominowała do nagrody w kategoriach:

Najciekawsza usługa szerokopasmowa:

Najciekawsze w sieci, czyli Szeroki pas 2007
- ASTRA2Connect (A2C), usługa dwukierunkowego szerokopasmowego Internetu, VoIP, telewizji i treści "na żądanie" dla klientów indywidualnych.

- Zumi.pl, lokalizator internetowy.

- System Archiwum Teleradiologicznego ENEL-MED sp. z o.o. jako usługa outsourcingu od ATM SA to repozytorium cyfrowych danych medycznych (szczególnie obrazów diagnostycznych) wraz z szerokoprzepustową siecią WAN.

- Inotel Triple Play, usługa dostarczania pełnego wachlarza usług telekomunikacyjnych przy użyciu jednego kabla, z jednoczesnym poszanowaniem istniejących standardów urządzeń końcowych.

- Multimo firmy GTS Energis, usługa stałego dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych posiadających linię telefoniczną TP SA

Najciekawszy produkt szerokopasmowy:

- System GigaForce firmy Alloptic oferowany przez firmę Lightway. To światłowodowy system dostępowy bazujący na standardzie EPON.

- AVATAR firmy InteliWISE, forma wirtualnej osoby. To oprogramowanie oparte o sieci semantyczne, łączące technologie sztucznej inteligencji, analizę języka naturalnego, oraz złożony mechanizm zarządzania bazami wiedzy.

Najciekawsze przedsięwzięcie szerokopasmowe:

- Rzeczpospolita Internetowa Fundacji TP. To ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizacja mieszkańców polskiej wsi.

- "Co z Polską" Tomasza Lisa (www.cozpolska.pl), pierwszy talk-show w polskim Internecie

- "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" projekt NASK. To szerokopasmowa sieć dostępowa zbudowana przez NASK dzięki udziałowi środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Program edukacji historycznej przez internet - Muzeum Pałac w Wilanowie

Ogłoszenie werdyktu Jury i wskazanie zwycięzców w konkursie "Szeroki PAS 2007" nastąpi podczas finałowej gali IV Forum na rzecz usług szerokopasmowych, która odbędzie się 13 listopada 2007 r. w klubie Melodia w Warszawie.

***

Więcej informacji o konkursie i jego Jury na stronach IV Forum Na Rzecz Usług Szerokopasmowych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200