Najbardziej pożądani specjaliści IT

Zmieniające się trendy technologiczne kształtują zapotrzebowanie na różne kompetencje w zakresie IT. Z badania przeprowadzonych na amerykańskich organizacjach, m.in. przez Computerworld, ale także przez U.S. Bureau of Labor Statistics czy firmy badawcze wyłania się spójny obraz zmian, jakim ulega zapotrzebowane na specjalistów IT.

Ponad połowa pytanych menedżerów odpowiedziała, że ma wakaty z powodu trudności ze znalezieniem specjalistów z danej dziedziny. Połowa z tej grupy uważa, że ten stan rzeczy utrzyma się przez kolejnych 6 miesięcy, a nawet dłużej. Zamiast szukać idealnego kandydata, większość pracodawców zamierza szkolić osoby z mniejszymi umiejętnościami, ale za to mające już jakieś doświadczenie w danej dziedzinie. Ponadto 25 % zamierza docierać studentów, a nawet jeszcze młodszym osób. W ten sposób chcą pozyskać w przyszłości wykwalifikowanych pracowników.

Programiści

Zgodnie z danymi U.S. Bureau of Labor Statistics, ta grupa zawodowa cieszy się bardzo niskim odsetkiem bezrobotnych (1,8 %). Wielu pracodawców potwierdza, że są to najczęściej poszukiwani specjaliści, a jednocześnie najtrudniej ich znaleźć. Poza tym wiele organizacji zamierza zrezygnować z usług zewnętrznych programistów i zatrudnić takie osoby u siebie. Liczba ogłoszeń o pracę dla programistów podwoiła się w ostatnim roku i prawdopodobnie dalej będzie rosła.

Help desk i wsparcie techniczne

Podobnie rzecz ma się w tej kategorii – wiele firm rezygnuje z outsourcingu. Jedną z przyczyn takiego zachowania wydaje się być rosnąca liczba urządzeń mobilnych w połączeniu ze świadczeniem usług drogą on-line. Biorąc pod uwagę złożoność tych czynników, osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne muszą mieć głęboką wiedzę na temat firm, w których pracują. Z reguły organizacje zatrudniają w tym obszarze przy okazji rozbudowy infrastruktury.

Sieci

Rośnie zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie sieci. W niektórych badaniach wychodzi nawet, że administratorzy sieci to najbardziej poszukiwani specjaliści. W Stanach Zjednoczonych bezrobocie w tej grupie to zaledwie 1,1 %. Potrzeba rozbudowy sieci bezprzewodowych do główny powód wzrostu zapotrzebowania na specjalistów od technologii sieciowych. Wzrosty liczby urządzeń przenośnych i sieci Wi-Fi pokrywające zasięgiem całe budynki wymagają bowiem coraz więcej uwagi.

Mobilne aplikacje i zarządzanie urządzeniami

Liczba smatfonów i tabletów rośnie w zastosowaniach konsumenckich i biznesowych. To napędza popyt na kompetencje z zakresu rozwiązań mobilnych. Tworzenie aplikacji mobilnych ma w wielu firmach wysoki priorytet i ankietowani często wymieniali takich ekspertów jako trudnych do znalezienia. Niektórzy deklarują, że zainwestują w rozwój swoich pracowników, jeśli nie znajdą na zewnątrz wykwalifikowanej kadry.

Zarządzanie projektami

W porównanie z poprzednimi latami zapotrzebowanie na menedżerów projektów spadło, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Niektóre ankiety wskazują, że popyt na takich specjalistów rośnie w bardziej złożonych, długoterminowych projektach technologicznych. Ponieważ IT jest ocenie na podstawie efektów zrealizowanych projektów, organizacje inwestują w rozwój takich kompetencji, jak zarządzanie projektami. Aby duży czy mały projekt zakończył się sukcesem, jego kierownik musi wydobyć od biznesu jego oczekiwania i priorytety, a następnie przełożyć je na język programistów i nadzorować postęp prac oraz testów.

Zarządzanie bazami danych

W ostatnim czasie pracodawcy mniej interesowali się ekspertami od baz danych, ale ta specjalność znów wraca do łask. Głównie za sprawą Big Data. Firmy zbierają ogromne ilości danych i chcą zrobić z nich użytek, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe. Administratorzy baz danych budują logiczną mapę systemów w danej organizacji, zbierają wszystkie istotne dane z różnych źródeł, opracowują mechanizmy analizy tych danych i dostarczają szczegółowych raportów z wnioskami. W tym roku poszukiwani będą również spece od przenoszenia systemu IT i usług do chmur.

Bezpieczeństwo

Specjaliści od zabezpieczenia są stale w czołówce najczęściej poszukiwanych kompetencji IT. Reagując na bardzo nagłośnione i bardzo kosztowne (w wymiarze finansowym i utraty zaufania konsumentów) ataki, firmy szukają ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy mogą pomóc im chronić ich własności intelektualne. Wzrost zainteresowania specjalistami od bezpieczeństwa wyniósł w ostatnim roku 20 % i ta tendencja powinna się utrzymać w kolejnych latach. Wynika to, m.in. z faktu, że kompetencje z zakresu zabezpieczeń pojawiają się w wielu różnych ogłoszeniach o pracę, np. na administratorów sieci, programistów czy menedżerów projektów. Rosnąca liczba ataków, szkodliwego oprogramowania i kradzieże danych sprawiają, że znalezienie odpowiednich pracowników będzie nadal poważnym wyzwaniem. W tej grupie również obserwujemy tendencje do rezygnacji z outsourcingu i zatrudniania ekspertów wewnątrz organizacji.

Analityka biznesowa

Firmy z różnych branż zbierają ogromne ilości informacji. Co więcej, zakłada się, że Big Data spowoduje do 2020 roku 40-krotny przyrost ilości danych (do wartości 35 zetabajtów). Wielu ostrzy sobie zęby, aby wydobyć z tych zbiorów informacje, które umożliwią zdobycie przewagi nad konkurencją. Z badań wynika, że zapotrzebowanie na osoby z kompetencjami w zakresie analityki biznesowej i systemów BI wzrosło dwukrotnie w ostatnim roku i jest to grupa specjalistów, których najtrudniej znaleźć. Powodem jest nie tylko chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej, ale również pojawienie się rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, które wykorzystują narzędzia analityczne, np. do wykrywania anomalii w ruchu sieciowym.


TOP 200