Nagroda dla bankiera

Zintegrowany system bankowy BANKIER firmy Computer Systems for Business International Ltd otrzy mał |pierwszą nagrodę na katowickich Targach Oprogramowania SOF TARG'91.

Zintegrowany system bankowy BANKIER firmy Computer Systems for Business International Ltd otrzy

mał |pierwszą nagrodę na katowickich Targach Oprogramowania SOF TARG'91. Przyjrzyjmy się mu bliżej, Bankier spełnia warunki określane w wytycznych Ministra Finan sów dla rachunkowości informatycznej. Jest też zgodny z zarządzeniami prezesa Narodowego Hanku Polskiego dotyczącymi zasad prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunków. Stworzono go w oparciu o PRO GRESS - najnowocześniejszy system zarządzania relacyjną bazą danych.

Modularna budowa BANKIERA pozwala na ścisły dobór funkcji oprogramowania do potrzeb dowolnego banku. Niweluje to konieczność zakupu pełnego oprogramowania. Wraz z możliwością elastyczne go doboru sprzętu różnych firm poz wala na zainstalowanie rozwiązań najbardziej ekonomicznych. Moduły BANKIERA noszą następujące nazwy: główny (księgowy), obsługi rachunków bankowych, kredytowy, kasowo-skarbcowy, informacji i analiz, operacji handlowych, gospodarki dewizowej, obsługi sejfów depozytowych, kantor, gospodarki własnej. Wszystkie one są ze sobą tak powią zane, że operacja raz wykonana w dowolnym module automatycznie przekazywana jest do następnego, bez konieczności powtórnego jej wprowadzania. Aktualizacja sald na rachunkach dokonywana jest na bieżąco i to niezależnie od tego, w którym module wykonywana jest operacja.

System zawiera wiele parametrów i tabel, pozwalających na łatwe operowanie nim i na modyfikację, bez konieczności zmian programowych. Zapewnia przechowywanie danych w okresie przewidzianym przepisami. Przechowuje też w dostępie bezpośrednim wszystkie zmiany poza-księgowe, adresowe, parametrów tabel itp, co pozwala na pełną kontrolę pracy.

Pomyślano oczywiście również o zabezpieczeniu, jakże koniecznym i ważnym dla tego typu zastosowań. Ochrona dostępu do danych możliwa jest tu poprzez pracownicze karty identyfikacyjne lub imienne hasła. Dodatkowo system ułatwia stworzenie dla każdego zatrudnionego osobnego zakresu menu, zbudowanego wyłącznie z dostępnych dla niego funkcji. Od strony zabezpieczeń auditingu, BANKIER spełnia ostre normy przewidziane dla systemów bankowych w Wielkiej Brytanii.

Warto też zaznaczyć, że jest on systemem otwartym i niezależnym sprzętowo. Umożliwia też łatwe łączenie programowe z sieciami telekomunikacyjnymi systemu SWIFT, sieciami X.25 czy sieciami bankomatów. Tak ogólnie można scharakteryzować BANKIERA. Więcej na jego temat mogą powiedzieć pracownicy firmy Computer Systems for Business International - Wojciech Dą-browski. Ksjan Kajrunajrys, Jacek Pi.sam szef FCSBI - Sławomir Chłoń.

zdaniem Kasjana Kajrunajtysa i Beaty Urbańskiej system zrodził ."się, przede wszystkim z ogromnej potrzeby skomputeryzowania polskich banków, wprawdzie nie brakuje w tej materii świetnych rozwiązań za chodnich, ale wszystkie one opierają sie, im założeniu sprawnej łączności. Ponadto z punktu widzenia sprzętu są to rozwiązania raczej bardzo kosztowne, nie na kieszeń nowopowstających banków.

Prace nad BANKIEREM rozpoczęły się mniej więcej rok temu Podjęła je grupa kilku osób. Dziś przy systemie zatrudnionych jest bezpośrednio blisko trzydziestu pracowników. Podzielono ich na grupy. Jedna, na przykład, odpowiada za weryfikację oprogramowania, inna za instalacje i wdrożenia, jeszcze za szkolenia.

"Jest on systemem de facto zintegrowanym" - mówi Kasjan Kajrunaj-tys. "Przyjęto w nim zasadę, ze żadna operacja nic jest wykonywana dwa razy, a wszystkie transakcje odbywają się w czasie rzeczywistym, Raz wykonaną operację widzą wszystkie moduły BANKIERA. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia użytkowni-ka. Wymieniając jego zalety zapomniałem o najistotniejszej sprawie, od której należałoby zacząć: o tym, że powstał on od A do Z w kraju. Przyjętym w CSBI ciekawym i nietypowym jak na nasz kraj rozwiązaniem jest sposób świadczenia usług serwisowych. Za miesięczną opłatę rzędu 1% ceny oprogramowania zapewniamy obok bieżącego serwisu również aktualizację systemu. W jej ramach możliwa jest też korzystna wymiana instalacji posiadanej na bardziej rozbudowaną za cenę stanowiącą różnicę w kosztach starego i nowego sprzętu. Takie rozwiązania ostatnio bardzo dobrze sprawdzają się na świecie".

- "Pierwsze pilotowe wdrożenie BANKIERA - wspomina Beata Ur-bańska - miało miejsce na przełomie lutego i marca tego roku w Kredyt Banku w Warszawie. Zapotrzebowanie na ten system szybko okazało się workiem bez dna. Przez raptem kilka miesięcy zainstalowaliśmy go też w innych bankach stolicy m.in. w Banku Rzemiosła, w dwóch oddziałach Prosper Banku, jak również w Banku Morskim w Szczecinie i Cu-prum Banku w Lubinie. Proponujemy naszym klientom kompletne dostawy oprogramowania i sprzętu wraz z wdrożeniem systemu i szkoleniami oraz wszystko to, co sobie dodatkowo zażyczą".

Poważnemu szefowi poważnej firmy nie wypada się chwalić. Niemniej Sławomir Chłoń niejako w uzupełnieniu wypowiedzi innych, uznał za stosowne dodać, że system działa na każdym komputerze, na którym "chodzi" PROGRESS - zaczynając od najmniejszych jednostek, takich jak choćby Tulip Pc, a na instalacjach kilkusetterminalowych kończąc, Do tak dużych zastosowań stosowany jest sprzęt MIPS z procesorem RISC. Takiekomputery są już w Polsce za instalowane w paru miejscach, miedzy innymi we Wrocławiu i Lubinie, Na targach w Katowicach, CSBI przyjęło zamówienia na instalacji; sześciu jednostek systemu BANKIER i in-nych systemów, właśnie przy zasto-sowaniu MIPS-ow.

Firma, z której wywodzi się nagrodzony system BANKIER, specjalizuje się w systemach UNIX, uznając je za konkurencyjne cenowo w stosunku do innych rozwiązań sieciowych. W swoich instalacjach wykorzystuje terminale WYSE60 będące standardem światowym oraz drukarki firmy OKI. Te ostatnie głównie z tego powody, że dobrze sprawdzają się przy dużym obciążeniu. Generalnie rzecz biorąc, CSBI oferuje urządzenia wielu renomowanych firm i może powiedzieć, że jest niezależna sprzętowo.

Pisząc o systemie nic sposób nic wspomnieć choćby krótko o samej spółce CSBI. Tym bardziej, ze jest ona rocznym oseskiem. Jej firmą matczyną jest CSB (Computer Systems for Business) z Wielkiej Bryta nii. CSBI, jako spółka o kapitale mieszanym z udziałem CSB, powstała 18 czarwca 1990 roku;

" Wystartowała - mówi S. Chłoń -zatrudniając zaledwie osiem osób.

Dziś w jej warszawskiej centrali pracuje sześciesięciu pracowników, w miarę upływu miesięcy coraz większą wagę zaczynamy przykładać do problemu wyjścia w teren. CSRI ma już swój pierwszy oddział w Ka towicach i zaczątki drugiego w Lubi nie, Na tym pewnie się nie skończy. Podjęliśmy też współpracę z firmami w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu. Nawiązujemy kontakty z dalszymi, chcemy również ustanowić własną sieć dealerów. W przypadku takiego systemu jak BANKIER trudno przecież wyobrazić sobie serwis dłuższy niż kilka godzin Stąd pilna potrzeba dotarcia jak najbliżej kienta".

' Obok BANKIERA, CSBI dostarcza leż inne gotowe pakiety oprogramowania użytkowego:

TIMS - Zintegrowany system informatyczny przedsiębiorstwa

IMPART/2 - system dla biur maklerskich

PC DEALER - system dla dealerów

MIS - kompleksowy system zarządzania

Stoisko firmy, która wygrała konkurs. Od lewej: Jacek Piłat, Kasjan Karunajtys, autorka artykułu, Sławomir Chłoń, szef CSDI

Wykorzystując najlepsze obecnie dostępne narzędzia, jakimi jest relacyjna baza danych i język czwartej generacji PROGRESS, tworzy rów nież inne systemy na zamówienie.

Na pytanie, co dla szefa tak młodej firmy oznacza zdobycie pier wszego miejsca w katowickim konkursie na najlepsze oprogramowanie, Sławomir Chłoń odpowiedział:

'To ogromna satysfakcja, że cel jaki założyliśmy sobie - stać się w Polsce firmą softwar'eową numer jeden - zbliża się szybko. Nie jesteśmy jeszcze w stanie konkurować z innymi firmami pod względem ilości wdro-żeń. Stawiamy bowiem na rozwiązania jakościowe a nie Ilościowe, licząc na to, że ilość będzie w przyszłości funkcją wysokiej oceny naszych usług przez klientów. Sukces ten zaw dzięczamy przede wszystkim temu, że udało się nam zebrać w CSBI najlepszych ludzi i stworzyć atmosferę motywację do dobrej pracy zespołu wej".


TOP 200