Nadzieja na dobrą obsługę

RecentCRM umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami w małych i średnich przedsiębiorstwach.

RecentCRM umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Warszawski dystrybutor narzędzi i komponentów programistycznych Connect Distribution wprowadził na rynek opracowany przez własnych programistów pakiet wspomagający współpracę z klientami - recentCRM. System powstał w ramach programu partnerskiego Microsoftu, którego celem jest budowa aplikacji przeznaczonych dla bazy SQL Server 2000.

RecentCRM służy do wspomagania obsługi klientów w firmach handlowych i usługowych, zatrudniających 5-50 pracowników. Zdaniem jego twórców, wypełnia on lukę pomiędzy wysoko zaawansowanymi i jednocześnie bardzo kosztownymi systemami CRM a prostymi aplikacjami typu PIM (Personal Information Manager).

Zaletą programu jest prostota. Zawiera on większość funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada nie tylko czytelny, wygodny interfejs, ale także przemyślaną, elastyczną architekturę. Według producenta, pierwszych wdrożeń można spodziewać się pod koniec I kwartału br.

Import danych

Zadaniem systemu jest gromadzenie wszelkich danych o współpracy z obecnymi lub potencjalnymi klientami. Interfejs użytkownika przywołuje skojarzenie z Outlookiem i bazą Microsoft Access i jest podzielony na 3 części. Górną część ekranu zajmują pasek menu i pasek przycisków funkcyjnych. Po lewej stronie użytkownik ma do dyspozycji pasek ikon reprezentujących główne moduły systemu: notatki, listę klientów, kontakty, kalendarz, dane finansowe, które po kliknięciu wyświetlają się w oknie głównym. Każdej firmie można przypisać dowolną liczbę osób kontaktowych. Program może graficznie przedstawiać zależności służbowe - częściowo na podstawie rozpoznawania nazwy stanowiska, częściowo wg ustawień ręcznych.

Producent zapewnia, że aplikacja umożliwia import danych z wszelkich baz zewnętrznych, do których można dotrzeć przez mechanizm ODBC - w tym danych kontaktowych z programów Microsoft Outlook i Exchange. W praktyce import jest realizowany przez stworzenie w Crystal Reports raportu zawiera- jącego wybrane pola. Pobrane dane są następnie eksportowane do jednego z formatów rozpoznawanych przez recentCRM: tekstu, dokumentu Excela lub Accessa. Według przedstawicieli firmy, obecnie jest tworzony interfejs umożliwiający automatyczny import danych poprzez mechanizm OLE DB. Zawsze jednak operacja taka polega na jednorazowym importowaniu danych i aplikacja nie jest wyposażona w mechanizm ich automatycznej synchronizacji z popularnymi aplikacjami PIM.

To, co potrzebne

Oprócz wpisywania notatek, dotyczących firmy czy osoby itd., można skojarzyć dokument zewnętrzny: plik Word, Excel lub inny. Skojarzenie powoduje skopiowanie dokumentu do bazy danych. Każdy dokument jest przechowywany z unikalną nazwą i może być dodatkowo opisany w pliku tekstowym. System wyposażono we własny serwer SMTP, którego zadaniem jest przechowywanie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem oprogramowania recentCRM. Niestety, jego aktualna wersja nie pozwala automatycznie gromadzić wiadomości przychodzących ani faksów - wymaga to dodatkowych prac integracyjnych. Producent deklaruje jednak, że system będzie intensywnie rozwijany na podstawie wskazówek klientów. W trakcie tworzenia jest np. moduł do prowadzenia kampanii marketingowych. Producent nie planuje jednak integracji aplikacji z systemami call center (tak jak to ma miejsce w przypadku zaawansowanych rozwiązań CRM), ponieważ firmy z grupy docelowej zazwyczaj nie mają własnych centrów telefonicznych.

RecentCRM wyposażono w komponenty Crystal Info firmy Seagate Soft-ware. W wersji standardowej dostępnych jest kilka predefiniowanych raportów. Aby samodzielnie tworzyć dowolne raporty i zestawienia, należy zakupić co najmniej jedną licencję programu Crystal Info firmy Sea- gate Software za ok. 450 USD. Aplikację tę można również wykorzystywać do tworzenia raportów z innych programów.

System zawiera także mo-duł administracyjny, w którym definiowane są uprawnienia wszystkich użytkowników. To za jego pomocą określa się używane w systemie słowa kluczowe, filtry do wyszukiwania danych, raporty itd. Administrator może przydzielać użytkownikom zadania, określać dla nich tzw. quoty, czyli minimalną bądź maksymalną liczbę spotkań, wartość sprzedaży itp. Wszystkie czynności wykonywane w systemie są wpisywane do pliku log.

Docelowo - ASP

Dostępna obecnie wersja recentCRM umożliwia wyłącznie pracę użytkow-nikom stale podłączonym do sieci. Wszystkie dane wykorzystywane przez aplikację są przechowywane na ser- werze. Producent zamierza stworzyć wersję offline, która pozwoli na repli-kację części bazy centralnej, np. do komputerów przenośnych. Na razie z systemem można łączyć się zdalnie przez Internet. Z witryny pobierany jest aplet Javy, który umożliwia przeglądanie niektórych danych. W połowie br. producent zamierza również zaoferować w pełni zdalną pracę z pakietem w modelu ASP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200