Nadzieja dla starych routerów

Algorytm routingu Approximate Link State (XL) umożliwia zoptymalizowanie sieci jako całości i zwiększenia jej praktycznej przepustowości. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego mają nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem producentów sprzętu.

Algorytm routingu Approximate Link State (XL) umożliwia zoptymalizowanie sieci jako całości i zwiększenia jej praktycznej przepustowości. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego mają nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem producentów sprzętu.

Korzyści wynikające z jego zastosowania będą mogły zostać osiągnięte tylko dzięki współpracy ich i organizacji zajmujących się rozwojem protokołów sieciowych. Algorytm XL jest zgodny z protokołami Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) oraz Open Shortest Path First (OSPF). Oprócz tego, aktualizacja oprogramowania kontrolującego pracę urządzeń sieciowych może być dokonywana stopniowo i wdrożenie XL nie będzie miało negatywnego wpływu na stabilność routingu.

Bariery wydajności Rzadko następuje kompletna wymiana całej infrastruktury sieciowej i w systemie działają również wiekowe urządzenia o niewielkiej wydajności. Wydajność tak rozbudowywanych systemów jest więc istotnie ograniczana. "Skalowalność sieci może być znacznie zredukowana przez możliwości starego sprzętu zakupionego nawet dekadę temu. Często jednak jego wymiana nie jest inwestycją uzasadnioną biznesowo" - mówi prof. Stephan Savage, jeden z naukowców zajmujących się algorytmem XL.

Jeśli nowe, wydajne urządzenia muszą czekać, aż wolniejszy sprzęt przekalkuluje odpowiednią trasę routingu, w dużych systemach może to spowodować kilku- lub nawet kilkunastoprocentowy wzrost opóźnień. W ten sposób wolniejsze routery zmniejszają przepływność całej sieci, która dodatkowo jest okresowo "zalewana" informacjami na temat zmian tras routingu. "Taki stan rzeczy może nawet zablokować sieć" - mówi Stephan Savage. Porównuje on działanie systemu aktualizacji tras routingu do systemu informacji dla kierowców: "tylko nieliczne osoby podróżujące samochodem interesuje stan dróg na drugim końcu kraju. Zwykle istotne są tylko informacje lokalne. Podobnie jest w przypadku routingu". Stąd powstał pomysł opracowania algorytmu Approximate Link State (XL), który umożliwia zoptymalizowanie sieci jako całości.

Lokalna inteligencja XL

Istota XL opiera się na założeniach, że każde urządzenie będzie decydowało czy i do których routerów przekazać informacje na temat wykrytej zmiany dostępności połączenia. By to umożliwić, algorytm został wyposażony w mechanizm analizujący wpływ rekalkulacji trasy na działanie urządzeń pośredniczących. Informacja zostanie przekazana tylko jeśli szacowane korzyści będą duże. W ten sposób wydajność sieci zostanie zoptymalizowana. Możliwe będzie też optymalizowanie tabel routingu pod kątem określonych parametrów, np. opóźnień poszczególnych fragmentów sieci. Algorytm zakłada również, że każdy router będzie posiadał szczegółowe informacje na temat tabel routingu pobliskich urządzeń. (pw)


TOP 200