Nadella kreśli własną wizę rozwoju Microsoftu

Satya Nadella (szef Microsoftu) napisał do pracowników firmy list e-mail, w którym kreśli własną wizję rozwoju korporacji, zupełnie odmienną od tej, którą promował poprzedni CEO (Steve Ballmer). Jak wiadomo, zawierała się ona w dwóch słowach: „devices and services” (urządzenia i usługi). Nadella pisze w liście, że w jego opinii hasło to jest już nieaktualne i firma powinna postawić na inne rozwiązania, zgodne z nową strategią kryjącą się za zawołaniem "mobile-first, cloud-first" (przede wszystkim mobilność i chmura).

Warto przypomnieć, że Steve Ballmer nakreślił wizję rozwoju firmy zgodną z wymyślonym przez siebie hasłem "devices and services" w połowie 2012 r. Minęły od tego czasu dwa lata, szef firmy się zmienił (w lutym tego roku), a hasło "devices and services" przechodzi najwyraźniej do przeszłości. Hasło to było realizowane przez takie rozwiązania, jak tablet Surface oraz chmurowe usługi Office 365. Nadella uważa, że nadszedł czas, aby postawić na inne technologie. A oto cztery podstawowe tezy, których się można doczytać analizując treść listu e-mail napisanego przez nowego szefa Microsoftu. A jest to obszerny list, liczący sobie ponad 3000 słów, który został wysłany do 130 tys. pracowników firmy.

1. Hasło "devices and services" zastępujemy hasłem "mobile-first, cloud-first", postępując przy tym zgodnie z zawołaniem, "productivity and platform" (liczy się produktywność i platforma), któremu Microsoft powinien być wierny. Nadella szczególny nacisk kładzie na słowo „services” i uważa, że to właśnie usługi powinny być ważniejsze niż jakiekolwiek rozwiązania sprzętowe, takie jak Surface.

Zobacz również:

2. Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania chmurowe. Nadella uważa, że flagowym rozwiązaniem firmy powinien się stać jej chmurowy system operacyjny, wspierający zarówno publiczne, jak i prywatne chmury (oraz oczywiście hybrydowe środowiska). Dużą rolę w strategii firmy powinien też odgrywać chmurowy pakiet Office 365 oraz produkt noszący nazwę Power BI (zawierający narzędzia z grupy BI; Business Intelligence), którego premiery można się spodziewać jeszcze tym roku. .

3. Microsoft powinien i będzie dalej oferować rozwiązania sprzętowe, w tym urządzenia Xbox. Nadella twierdzi, że Microsoft powinien dalej produkować urządzenia w rodzaju Xbox czy Surface, chociaż nie powinny one odgrywać w strategii firmy tak ważną rolę, jaką przypisywał im jego poprzednik. Firma zamierza też wprowadzić do oferty urządzenia typu „wearable”, takie jak np. inteligentne zegarki.

4. Nadella uważa, że Microsoft będzie się dalej rozwijać pod warunkiem, że dostrzeże zmiany kulturowe jakie zachodzą na świecie oraz będzie się do nich dostosowywać. Świat kroczy szybkimi krokami do przodu i Microsoft musi za nim nadążać. Dotyczy to też organizacji pracy w samej firmie, jak i sposobom w jaki Microsoft współpracuje z partnerami i innymi dostawcami rozwiązań IT.

Microsoft przygląda się bacznie tym zmianom i jest dalej zainteresowany przejmowaniem innych firm, które mają w ofercie nowatorskie technologie. Będzie też zawiązywać kolejne przymierza i uczestniczyć w tworzeniu nowych grup, które wspierają standardy i kreślą wizje rozwoju przyszłych rozwiązań IT.

Nadella odniósł się też - chociaż w pośredni sposób - do pojawiających się w ostatnim czasie doniesień, że firma zamierza zwolnić w najbliższych miesiącach 10% pracowników. Budzi to duży niepokój np. wśród pracowników niedawno przejętej firmy Nokia (a jest ich ponad 25 tys.). Nie zaprzeczając ani nie potwierdzając takich informacji, Nadella wydaje się sugerować, że spekulacje takie nie są pozbawione podstaw.


TOP 200