Nadciąga fala nowych wersji LTE

Już za kilka lat większość użytkowników LTE będzie korzystała z udoskonalonej wersji tej technologii: TD-LTE lub LTE-Advanced.

Nadciąga fala nowych wersji LTE

Według analityków, LTE będzie szybko i regularnie rozwijanym standardem, co pozwoli operatorom na sprawne obsługiwanie rosnącej liczby klientów i coraz większej ilości przesyłanych informacji. Z raportu przygotowanego przez ABI Research dowiadujemy się, że już za 5 lat zdecydowana większość osób korzystających za pomocą urządzeń mobilnych z LTE stosować będzie unowocześnioną wersję tej technologii, czyli TD (time-division) LTE lub LTE-Advanced.

TD LTE i FD LTE

Oczywiście, nie znaczy to, że operatorzy zapomną o infrastrukturze FD (frequency-division) LTE (najwcześniejszej wersji LTE) – będzie ona wciąż rozwijana, ale już za dwa lata (w 2015 r.) coraz silniej zaczną się upowszechniać nowe standardy.

TD-LTE wykorzystuje pojedyncze pasmo częstotliwości zarówno do uploadu, jak i downloadu danych, podczas gdy FD-LTE używa do tego celu dwóch oddzielnych pasm. A to oznacza, że TD-LTE może być używane w krajach, które licencjonują operatorom tzw. niesparowane częstotliwości. Co więcej, TD-LTE pozwala dostawcom usług elekomunikacyjnych na swobodne zarządzanie transferem: możliwe jest przydzielenie większej części pasma na pobieranie danych (co przydaje się np. podczas oglądania wideo w urządzeniu mobilnym) kosztem uploadu.

LTE Advencend

LTE-Advanced to z kolei inna nazwa 10. wersji standardu LTE – wiadomo, że w ciągu najbliższych kilku lat technologię tę zaczną stopniowo wdrażać wszyscy liczący się amerykańscy operatorzy komórkowi. LTE-Advanced umożliwia m.in. łączenie częstotliwości, co pozwala na minimalizowanie interferencji oraz sprawniejszą współpracę stacji bazowych (przydaje się to zwłaszcza w obszarach o dużym zagęszczeniu urządzeń mobilnych). Eksperci spodziewają się, że wdrażanie tej technologii spowoduje zarówno wzrost prędkości transferu danych w sieciach LTE, jak i zwiększy ich niezawodność (np. ograniczy liczbę przerwanych połączeń).

Ewolucja, a nie rewolucja

Z szacunków ABI Research wynika, że do 2018 r. 34% użytkowników LTE korzystać będzie z LTE-Advanced, zaś 24% – z TD-LTE (pozostałe 42% wciąż używać będzie LTE i TD-LTE w wersjach 8/9). Co więcej, firma szacuje, że wszystkich wersji tego standardu za pięć lat używać będzie ok. 1,5 mld mieszkańców globu. Analitycy zastrzegają, że raczej nie należy spodziewać się jednorazowej, masowej aktualizacji infrastruktury operatorskiej do nowych wersji LTE – proces ten odbywać się będzie falami (poprzez stopniowe wdrażanie kolejnych usług, technologii i rozwiązań wchodzących w skład specyfikacji LTE-Advanced oraz TD-LTE).


TOP 200