Nadchodzi fala inteligentnej automatyzacji. Lepiej jej nie przegapić!

Materiał promocyjny Sztuczna inteligencja doskonale wspiera i uzupełnia inteligencję ludzką. Właśnie dlatego robot to idealny kandydat na asystenta. Uwalniając człowieka od wykonywania rutynowych czynności, otwiera drogę do większej kreatywności i innowacyjności. Organizacje, które stawiają na takich asystentów, mają znacznie większe szanse na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. W Polsce są już firmy, które zautomatyzowały dziesiątki procesów. W ślady pionierów idą kolejne przedsiębiorstwa.

Inteligentna automatyzacja to jeden z głównych nurtów cyfrowej transformacji. Roboty przyspieszają procesy biznesowe, zapewniają wzrost produktywności, a przy tym zwiększają precyzję i redukują liczbę błędów. Pracują konsekwentnie, zgodnie z ustalonymi regułami i nigdy się nie męczą. W większości przypadków zwrot z inwestycji osiągany jest w kilka miesięcy. Dlatego kiedy w firmie zaczyna pracować jeden robot, błyskawicznie pojawiają się kolejne.

Automatyzacja nie ogranicza się do jednej czy kliku branż. Roboty doskonale radzą sobie z większością powtarzalnych, kierowanych regułami procesów, realizowanych na dużą skalę. W praktyce okazuje się jednak, że w pierwszej kolejności kandydatów do automatyzacji szuka się w działach kadr, biurach obsługi klienta, a głównie w księgowości i finansach. Dlatego w większości organizacji pierwsi mogą liczyć na inteligentnego cyfrowego asystenta księgowe i księgowi.

Potęga robotyzacji

Wirtualny Asystent Księgowego potrafi przejąć zadania wykonywane czasem przez kilkuosobowe zespoły. Przykładem takiego procesu jest automatyzacja księgowania faktur od dostawców. W niektórych organizacjach pod względem nakładu pracy oraz ilości czasu wymaganego do jego obsługi to jeden z kluczowych procesów.

Z technicznego punktu widzenia taki asystent to połączenie kilku współpracujących ze sobą robotów zintegrowanych z algorytmami sztucznej inteligencji oraz innymi systemami, takimi jak inteligentny OCR, który odpowiada za odczytywanie informacji z dokumentów.

Efektem biznesowym jest znaczące skrócenie wspieranego przez Wirtualnego Asystenta procesu. W przypadku księgowania faktur mówimy o skróceniu czasu od wpłynięcia faktury do przesłania jej do ostatecznej akceptacji z kilku dni do kilku godzin. A to nie jedyna korzyść, bo eliminuje się błędy popełniane przez ludzi i uwalnia się pracowników działu księgowości od żmudnej, czasochłonnej i nigdy niekończącej się pracy.

Transformacja przez automatyzację

Jednym z pionierów inteligentnej automatyzacji procesów jest Scania Polska. Firma wykorzystuje narzędzia RPA do przyspieszania ponad 20 procesów administracyjnych, poprawy ich jakości i podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Wspierana przez Mindbox automatyzacja spowodowała, że pracownicy, mając dane w systemie wcześniej niż dotychczas, mogą szybciej reagować na rozmaite sytuacje. Mogą także wcześniej przekazywać informacje dealerom oraz spółce-matce Scania Global. Roboty umożliwiły ludziom zajęcie się sprawami, na które wcześniej nie było czasu. Przykładowo, księgowi Scania Polska dzięki RPA mogą zająć się doskonaleniem w obszarze obiegu dokumentów, windykacją czy bardziej zaawansowanym raportowaniem wykorzystującym analitykę predykcyjną.

Inny przykład to specjalizująca się w transporcie drogowym i usługach logistycznych firma LINK International Transport. Każdego dnia spływają do niej dziesiątki, czasem setki faktur. Rocznie to blisko 50 tys. dokumentów. Do niedawna na początku i końcu miesiąca księgowi nie mogli uwolnić się od faktur. Dzięki przeprowadzonej przez Mindbox inteligentnej automatyzacji zaangażowanie pracownika w proces księgowania faktur udało się ograniczyć do sytuacji wyjątkowych, które nie mogły zostać opisane logiką pracy robota.

W obydwu przypadkach skromny Wirtualny Asystent Księgowego jest zalążkiem prawdziwej robotycznej rewolucji. Nic dziwnego, że zapotrzebowanie na asystentów zgłosiły kolejne jednostki biznesowe.

Łatwiej o sukces, jeśli wiesz więcej

Praktyka dowodzi, że wiedza ogólna dotycząca inteligentnej automatyzacji procesów, a także o tym, jakie procesy są najlepszymi kandydatami, a jakie nie nadają się do automatyzacji, ma znaczący wpływ na postrzeganie i rezultaty projektów. Nie chodzi o niuanse związane z narzędziami programistycznymi, ale raczej o świadomość możliwości technologii oraz jej uwarunkowań pośród pracowników jednostek biznesowych, którzy uczestniczą w projektowaniu robotów oraz później będą korzystać z efektów ich pracy. Ta świadomość sprawia, że projekty realizowane są sprawniej i przynoszą o wiele lepsze efekty. Częściej udaje się je zmieścić w harmonogramie i w budżecie. Właśnie dlatego uruchomiliśmy Inteligent Process Automation Academy, w ramach której oferujemy ogólne oraz specjalistyczne szkolenia poświęcone inteligentnej automatyzacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na stronę: mindbox.pl/IPA-Academy