Nadbudowa dla baz danych

Ponad 6 tys. uczestników (w tym kilkunastoosobową grupę z Polski) zgromadziła w Orlando 12. już z kolei Doroczna Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oracla, zorganizowana przez IOUG (International Oracle Users Group).

Ponad 6 tys. uczestników (w tym kilkunastoosobową grupę z Polski) zgromadziła w Orlando 12. już z kolei Doroczna Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Oracla, zorganizowana przez IOUG (International Oracle Users Group).

Przez blisko tydzień 26 września - 1 pażdziernika odbyło się w sumie ponad 200 seminariów i prezentacji zgrupowanych w cykle tematyczne. Ich tematyka dotyczyła m.in.: metodologii CASE, projektowania i zarządzania bazami danych, narzędzi, w tym zwłaszcza języków naturalnych, przetwarzania w środowisku rozproszonym. Odbyły się też liczne prezentacje aplikacji Oracla. Mimo towarzyszącej spotkaniu wystawie, w której wzięło udział ponad 120 firm, w tym 70 zaangażowanych w oraclowski Busines Alliance Program, trudno nazwać imprezę promocyjną. W istocie chodziło bowiem o przedstawienie przyszłościowej wizji informatyki, wprzęgniętej w wymianę informacji i bardzo szeroko pojęte zarządzanie.

Bazy danych, których pojemność w niektórych korporacjach mierzy się już w terabajtach, stwarzają rozliczne problemy związane z technologiami dostępu, przeszukiwania, transmisji między różnymi platformami sprzętowymi, nie mówiąc już o procedurze ich konstruowania i wdrażania. Twórcy współczesnych technologii starają się więc w ogniu konkurencyjnej walki wyjść naprzeciw wizji świata, określanej pojęciem globalnej wioski.

Oracle - jak się wydaje - bliski jest dość precyzyjnego zdefiniowania problemów, związanych z taką wizją, a równocześnie daleki od narzucania rozwiązań, traktowanych jako jedynie słuszne. Bez wątpienia pragnie odegrać kluczową rolę w dostarczeniu najlepszych języków do tworzenia baz danych, o czym świadczyć może zaprezentowana w Orlando wesja ORACLE 7.1 oraz odpowiedzieć na wyzwanie, jakie stawiają dziś istniejące bazy w sensie rozproszonego dostępu do ich zawartości. Dziś można - jak pokazano w Orlando -uczynić ten dostęp 20 razy szybszym niż w przypadku Oracle 6.0, który nie wykorzystywał cech funkcjonalnych komputerów wieloprocesorowych. nCube z Oracle 7.1 pozwalał na natychmiastowy dostęp do wielogigabajtowej bazy i czerpał z niej przetwarzając informacje na każdą z form, składających się na pojęcie multimedia.

Między biegunami projektowania baz i korzystania z nich rozciąga się ogromny obszar bardzo skomplikowanej i wysoce specjalistycznej pracy setek fachowców, domów softwarowych i integratorów systemów. Spotkali się więc w Orlando ci, którzy za swój cel przyjęli maksymalne ułatwienie procesu tworzenia baz danych (od analizy przepływu informacji u potencjalnego użytkownika, poprzez projektowanie z użyciem CASE, po przechodzenie do SQL za pośrednictwem języka naturalnego); ci, którzy piszą aplikacje z wykorzystaniem metodologii Oracla i wreszcie ci, którzy parają się problemem integracji różnych platform sprzętowych lub koncentrują swą uwagę na technicznym rozwiązaniu problemów przetwarzania równoległego i technologiach klient-serwer.

To jednak tylko jedna grupa najbardziej aktywnych uczestników spotkania. Drugą stanowili użytkownicy. Zarówno ci zaawansowani, związani już silnie z produktami firmy i współkreatorzy jej koncepcji rozwojowej, jak i początkujący adepci dla których fascynacja możliwościami firmy i jej partnerów równoznaczna była z pytaniem: czy globalna wioska to właśnie Orlando na przełomie września i października?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200