Nad czym dyskutowała Rada do Spraw Informatyzacji

24 kwietnia br. odbyło się drugie spotkanie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności, któremu przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grzegorz Schetyna.

Podczas spotkania Komitetu rekomendowane zostały dokumenty legislacyjne podlegające kompetencjom KRMI: projekt uchwały w sprawie działań organów administracji rządowej mających na celu zapobieganie i zwalczanie cyberterroryzmu oraz projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Omówiona została także zreferowana przez Annę Streżyńską informacja na temat stanu realizacji raportu "Stanowisko Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności w sprawie barier procesu inwestycyjnego w telekomunikacji." Grzegorz Schetyna podkreślił, iż problem sprawnego przeprowadzania procesów inwestycyjnych dotyczących telekomunikacji jest nadal bardzo ważny.


TOP 200