Na upały w centrum danych

Wzrastające koszty utrzymania coraz bardziej wydajnych centrów danych skłaniają do poszukiwania sposobów poprawy efektywności energetycznej całej infrastruktury teleinformatycznej i jednocześnie zagwarantowania właściwego poziomu chłodzenia urządzeń pracujących w data center.

Największy udział w generowaniu strat energii w data center mają systemy zasilania oraz chłodzenia. Dlatego niezmiernie ważną kwestią jest właściwe rozmieszczenie urządzeń IT na całej powierzchni centrum danych lub w serwerowni w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie się punktów (hotspot) o znacznie wyższej niż średnia temperaturze. Aby zapewnić wydajne chłodzenie, należy ustawiać szafy ze sprzętem teleinformatycznym w rzędach wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość.

Pomieszczenia serwerowni powinny mieć w miarę możliwości kształt prostokątny, gdyż wtedy najłatwiej uzyskać optymalne rozmieszczenie sprzętu. W celu ułatwienia obsługi urządzeń chłodzenia, warto zapewnić swobodny dostęp do paneli sterujących - najlepiej od frontu.

Zobacz również:

  • Oracle Cloud w Microsoft Azure
  • Meta chce chłodzić dyski twarde cieczą
  • Omawiamy wszystkie rodzaj standardu PoE

W systemach chłodzenia duże oszczędności można uzyskać dzięki wykorzystaniu naturalnej cyrkulacji powietrza oraz zapewnieniu izolacji od zewnętrznych źródeł ciepła.

Na upały w centrum danych

System chłodzenia CRAC - jednostki chłodnicze montowane wewnątrz lub obok szafy

Aby zagwarantować właściwy poziom chłodzenia urządzeń teleinformatycznych montowanych w szafie, w miejscach, w których brak jest zainstalowanych urządzeń - należy stosować panele zaślepiające. Użytkowanie szafy bez paneli zaślepiających powoduje bowiem nieprawidłowe chłodzenie, które może w konsekwencji prowadzić do termicznego uszkodzenia urządzeń. Powinno się również ograniczać do minimum stosowanie drzwi szklanych i bez perforacji.

Spore oszczędności uzyskuje się również przez stosowanie układów chłodzenia o zmiennej mocy, gdyż odbiory informatyczne cechują duże wahania wymagań dotyczących poziomu chłodzenia. Najnowocześniejsze urządzenia klimatyzacyjne są wyposażane w wentylatory o zmiennych prędkościach obrotowych, co umożliwia utrzymanie wysokiej efektywności energetycznej, także przy niepełnym obciążeniu.

Żeby poprawić wydajność energetyczną centrów przetwarzania danych, warto instalować urządzenia monitorujące temperaturę i kierujące strumienie chłodnego powietrza tam, gdzie w danym momencie jest najwyższa temperatura.

Efektywne chłodzenie

Aby uzyskać oszczędności związane z eksploatacją systemu chłodzenia oraz zwiększyć jego efektywność, należy podjąć następujące działania w kilku obszarach (por. ramka).

Na upały w centrum danych

System chłodzenia CRAC - jednostki chłodnicze montowane w pomieszczeniu

Duże oszczędności daje ograniczenie poboru mocy zainstalowanych urządzeń IT uzyskane przez wirtualizację, aktywne zarządzanie zasilaniem oraz stosowanie nowego, wydajnego energetycznie sprzętu. Zmniejszenie poboru mocy o 1 W przez urządzenia IT przekłada się na oszczędności mocy dostarczanej do serwerowni na poziomie ok. 2,84 W. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż średnio aż 99,9997% z energii dostarczonej do centrum przetwarzania zostaje zamienione na ciepło, które trzeba wyprowadzić, co naturalnie przekłada się na ponoszone koszty.

Standardowo i wydajnie

Coraz częściej w centrach danych stosuje się rozwiązania chłodzące dedykowane systemom teleinformatycznym, gdyż są one bardziej wydajne oraz zapewniają właściwy poziom wilgotności w przeciwieństwie do zwykłych układów klimatyzacyjnych. System chłodzenia i klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni musi być dostosowany do warunków pomieszczenia i mocy cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia. Duża gęstość upakowania sprzętu IT powoduje wysokie obciążenie cieplne, co zwiększa wymagania i wymusza stosowanie nowych technologii.

W integracji elementów podsystemu chłodzenia, a zwłaszcza układów dystrybucji czynnika chłodzącego (powietrza), warto stosować rozwiązania standaryzowane, które zapewniają łatwą przebudowę. Systemy chłodzenia muszą bowiem w szerokim zakresie - wraz z pozostałą częścią infrastruktury - być dostosowywane do zmiennych potrzeb. Należy tak dobierać systemy chłodzenia, aby zapewniały chłodzenie szaf o dużej gęstości upakowania.

Na upały w centrum danych

Efektywne chłodzenie

Nowoczesne systemy chłodzenia centrów przetwarzania danych powinny także zapewniać szerokie możliwości sterowania przepływem chłodnego powietrza do poszczególnych szaf. Należy pamiętać, że systemy klimatyzacji są urządzeniami o dość dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, średnio zużywają ok. 40% całej ilości energii wykorzystywanej przez centrum przetwarzania danych (serwerownie), zatem prawidłowa i efektywna ich praca pozwala na osiąganie wymiernych oszczędności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200